tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "08/2016/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hậu Giang
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND thi đua khen thưởng hoạt động Khoa học Công nghệ Thái Nguyên
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Bình
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chức năng quyền cơ cấu văn phòng ủy ban nhân dân Kon Tum 2016
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Hà Nam 2016
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức sở khoa học và công nghệ Lai Châu
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND mức thu chế độ quản lý phí thư viện Nghệ An
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND phí sử dụng cảng cá Đề Gi Phù Cát Bình Định
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp lập hồ sơ tổ chức cai nghiện ma túy Đồng Nai 2016
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND phối hợp công tác quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Tuyên Quang
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp giữa trung tâm phát triển quỹ đất ủy ban huyện Bắc Ninh
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai Tiền
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên 2016
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Giao thông vận tải Đắk Nông 2016
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND số lượng chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cơ quan đơn vị Quảng
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND danh mục thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình Khánh
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch nông thôn doanh nghiệp sản xuất cung cấp Vĩnh
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Nam Định
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Sơn La
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 18/2015/QĐ-UBND quản lý đào tạo cán bộ công viên chức Điện Biên
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2015/QĐ-UBND diện tích tối thiểu đất ở Bình Dương
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng thành phố Hồ Chí Minh
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức của sở khoa học công nghệ Lạng Sơn
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chi bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Đắk Lắk
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Uỷ ban Mặt trận Yên Bái 2016
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND mức thu học phí cơ sở giáo dục quốc dân Trà Vinh 2015 2016 2020 2021
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 15/2015/QĐ-UBND bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ Quảng Ngãi
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý tổ chức bộ máy viên chức Cà Mau
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND trợ cấp thêm hàng tháng Ban Chỉ huy quân sự xã phường thị trấn An Giang
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND khung giá chung quản lý vận hành nhà chung cư Cần Thơ
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Bà Rịa Vũng Tàu 2016
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quản lý nhà nước tổ chức hội trên thành phố Đà Nẵng
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Gia Lai
08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy chế cán bộ công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Hà Giang
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940