tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "09/2016/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND danh mục thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình Tiền
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND mức chi công tác tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư Bắc Kạn
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ tiêu chuẩn chế độ lực lượng dân phòng Đà Nẵng
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND xây dựng khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất giao đất Quảng Ngãi
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật Điện Biên
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu xe mô tô Bình Định
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh ngân sách nhà nước An Giang
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức của sở giáo dục đào tạo Lạng Sơn
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai cấp sổ đỏ Bình Phước
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh xác định giá đất tính thu tiền sử dụng thuê đất Nam
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy chế hoạt động biểu diễn tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Thừa Thiên Huế
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND danh mục thời gian sử dụng hao mòn tài sản cố định đặc thù vô hình Hà
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bảng giá xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ xe máy điện Sóc
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất thành phố Hồ Chí Minh
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy chế xét tặng kỷ niệm chương Hùng vương Phú Thọ
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi 87/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp Nghệ An
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe gắn máy hai ba bánh Cà Mau
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC Quảng Trị
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy chế quản lý sử dụng chữ ký số chứng thư số chuyên dùng Gia Lai 2016
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính đất đai Bắc Ninh
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND mức đóng góp đối tượng tự nguyện chữa trị cai nghiện Bình Dương
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND mức thu đối tượng xã hội tự nguyện Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND đánh giá xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Lai
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND trình tự thủ tục thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai Ninh
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy chế quản lý sử dụng máy móc thiết bị cơ quan tổ chức đơn vị Khánh
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND xã hội hóa giáo dục dạy nghề y tế văn hóa giám định tư pháp Long An
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân Thái Nguyên
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông 2016
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban Hà
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước Sơn La
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng Quảng Bình
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ Yên Bái 2016
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Trà
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước Đắk Lắk 2016
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND tái cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ xe máy ô tô tàu thuyền Hưng Yên
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Y tế Hà Nam 2016
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai Bình Thuận
17/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi 09/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162