tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "10/2016/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quản lý nhà nước hoạt động sở hữu công nghiệp Thái Nguyên
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Lai Châu
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Công Thương Lạng Sơn
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND phí sử dụng lề đường bến bãi cảng cá Đề Gi huyện Phù Cát Bình Định
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Vĩnh Phúc
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Xây dựng Hà Nam 2016
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Vĩnh Long
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách An Giang
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân Phú Thọ
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất người có công cách mạng Bắc
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND thù lao số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội Điện
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND điều chỉnh tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông giao thông Nghệ An
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND cho thuê mặt nước nuôi thủy sản lồng bè nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũng Tàu
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND đơn giá lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Bình Phước
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động sở tư pháp Đồng Nai
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy chế công tác văn thư lưu trữ Cao Bằng
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND giá các loại rừng Kiên Giang
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban Bình Dương
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND mức thưởng vận động viên huấn luyện viên thành tích thi đấu Kon Tum
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn tổ chức ban quản lý các khu công nghiệp Đắk Nông
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND giá cước phương pháp tính cước vận chuyển bằng đường thủy Quảng Ngãi
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng Gia Lai
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Trung tâm Phát triển quỹ đất công tác bồi thường tái định cư Cà Mau 2016
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Long An
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy chế mẫu tổ chức Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban huyện quận Hồ Chí Minh
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Đắk Lắk
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức sở ngoại vụ Hà Tĩnh
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND phối hợp sở y tế ủy ban huyện công tác quản lý nhà nước y tế Ninh Bình
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bảng hệ số điều chỉnh giá đất Lâm Đồng 2016
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng dịch thuật tổ chức hành nghề công chứng Hà
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh người nghèo Lào Cai
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phú Yên
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND sửa đổi 26/2014/QĐ-UBND quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Trị
10/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng Thừa Thiên Huế 2016
09/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
33/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quy chế phối hợp kèm Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Cà Mau
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162