tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "10/CT-"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
10-CT
Ngày ban hành 10/01/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10-CT
10 /CT-UBND
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10 /CT-UBND
10/CT-CT
Ngày ban hành 10/08/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-CT
10/CT-NH1
Ngày ban hành 07/10/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-NH1
10 CT/UB-NC
Ngày ban hành 25/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10 CT/UB-NC
10 CT/UB-NL3
Ngày ban hành 15/05/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10 CT/UB-NL3
10/CT-TTG
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-TTg tăng cường biện pháp cấp bách phòng chữa cháy rừng 2016
10/CT-UBND
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 quản lý công trình kiến trúc Bà Rịa Vũng Tàu
10/CT-UBND
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 quản lý các cụm công nghiệp Hà Nam
10/CT-UBND
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tổ chức các kỳ thi Bình Định 2016
8784/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8784/BGDĐT-GDTrH năm 2013 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg
10/CT-UBND
Ngày ban hành 07/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tổng điều tra nông thôn nghiệp thủy sản Đồng Nai 2016
10/CT-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Bắc Kạn
10/CT-UBND
Ngày ban hành 16/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 về tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ tỉnh Cao Bằng
10/CT-UBND
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi năm 2015 do tỉnh Nam Định ban hành
10/CT-UBND
Ngày ban hành 14/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quảng Bình 2015
10/CT-UBND
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2017 mở đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm Bắc Giang
10/CT-UBND
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính Long An 2015
10/CT-UBND
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10/CT-UBND
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND chỉ đạo tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Hà Tĩnh 2016
10/CT-UBND
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Yên Bái 2016
10/CT-TTG
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp
10/CT-UBND
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND phát triển trung tâm học tập cộng đồng xã phường thị trấn Quảng Bình 2015
10/CT-UBND
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Nghệ An 2016
10/CT-UBND
Ngày ban hành 17/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường công tác quản lý quy hoạch trật tự xây dựng Thanh Hóa
10/CT-UBND
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Quảng Ngãi 2016
10/CT-UBND
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tổ chức tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Cần Thơ 2016
10/CT-UBND
Ngày ban hành 13/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Khánh Hòa
10/CT-UBND
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về cải tiến lề lối làm việc do tỉnh Đồng Tháp ban hành
10/CT-UBND
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 vệ sinh an toàn thực phẩm với cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Hải
10/CT-UBND
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành
10/CT-UBND
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND về công tác an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ nay đến cuối năm
10/CT-NH5
Ngày ban hành 24/07/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-NH5 xử lý khó khó khăn điều chỉnh hoạt động Hợp tác xã tín dụng nông thôn 1993
10/CT-UBND
Ngày ban hành 15/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2009 tăng cường phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) ở người do tỉnh Hải Dương
1710/TTCP-PC
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1710/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng
10/CT-UBND
Ngày ban hành 19/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã thuộc tỉnh Phú Thọ
10/CT-UBND
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác phòng, trừ sâu ong hại cây mỡ trên địa bàn tỉnh
10/CT-UBND
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ Đồng
10/CT-UBND
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Phú Thọ
1347/KH-UBND
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1347/KH-UBND thực hiện 10/CT-TTg đưa phòng chống tham nhũng vào giảng dạy Hà Nam 2016
10/CT-UBND
Ngày ban hành 10/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2008 tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh
10/CT-TTg
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2014 tăng cường công tác thống kê bộ, ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10/CT-UB
Ngày ban hành 10/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 10/CT-UB của UBND Tỉnh Hưng Yên : Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên về nhiệm vụ diễn tập
10/CT-UBND
Ngày ban hành 02/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập do thành
10/CT-UBND
Ngày ban hành 18/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tăng cường giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng
10/CT-UBND
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường quản lý kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp Gia Lai 2016
10/CT-UBND
Ngày ban hành 04/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 do
10/CT-NH1
Ngày ban hành 28/07/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-NH1 năm 1994 về Triển khai một bước đề án cải cách lãi suất tín dụng do Ngân hàng Nhà
10/CT-UBND
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 triển khai kê khai thuế qua mạng internet do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10/CT-UBND
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ Phú Yên 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940