tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "10/CT-TTg"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
10/CT-TTg
Ngày ban hành 12/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2013 đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục
10/CT-TTg
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2014 tăng cường công tác thống kê bộ, ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10/CT-TTg
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi
10/CT-TTG
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-TTg tăng cường biện pháp cấp bách phòng chữa cháy rừng 2016
8784/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8784/BGDĐT-GDTrH năm 2013 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg
10/CT-TTG
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp
1710/TTCP-PC
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1710/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng
1347/KH-UBND
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1347/KH-UBND thực hiện 10/CT-TTg đưa phòng chống tham nhũng vào giảng dạy Hà Nam 2016
1233/BGDĐT-TTr
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1233/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ
2421/TTCP-PC
Ngày ban hành 23/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2421/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng
126/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 126/KH-BGDĐT năm 2014 tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg cho sở giáo
1132/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1132/QĐ-BNN-KH năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg tăng cường
890/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo năm 2014
2946/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 13/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào
113/KH-UBND
Ngày ban hành 17/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng
1711/KH-TTCP
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 1711/KH-TTCP năm 2013 triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg đưa nội dung phòng, chống tham nhũng
5571/BGDĐT-TTr
Ngày ban hành 13/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5571/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940