tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "118/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hệ thống cấp nước và
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt đề án điều chỉnh đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 118/QĐ-UBND hợp nhất Chi cục Lâm nghiệp Kiểm lâm thành Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Tuyên Quang
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách
484/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Điều 1 Quyết định 118/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940