tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "12/CT-TTg"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
12/CT-TTg
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2014 tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc do Thủ
12/CT-TTg
Ngày ban hành 23/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao
12/CT-TTg
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2015 về tăng cường giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao
12/CT-TTg
Ngày ban hành 28/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
12/CT-TTG
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-TTg công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng 2016
64/KH-UBND
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện 12/CT-TTg phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Hòa Bình 2016
207/KH-UBND
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 207/KH-UBND thực hiện 12-CT/TTg phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Lào Cai 2016
92/KH-UBND
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 92/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Thanh
249/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
5536/KH-UBND
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 5536/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940