Tìm văn bản "14/2016/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND bổ sung nội dung mức chi phục vụ bầu cử Đồng Nai 2016 2021
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy chế mua bán hàng miễn thuế Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Bình
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tài chính Cà Mau
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nghệ An
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND hỗ trợ miễn giảm người nghiện ma túy cơ sở cai nghiện bắt buộc Ninh
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND mức thu phí các chợ Bà Rịa Vũng Tàu 2016
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND bổ sung 22/2015/QĐ-UBND giá đất xác định đơn giá thuê đất Hòa Bình
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách xã Bình Phước 2016
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Lao động Thương binh Xã hội Vĩnh Long 2016
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND quản lý nhà nước nhiệm vụ khoa học công nghệ Đắk Nông 2016
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 19/2011/QĐ-UBND quản lý giết mổ mua bán gia súc cầm Kon Tum
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Bình
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Quảng Nam
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND theo dõi đôn đốc kiểm tra thực hiện văn bản ý kiến chỉ đạo Ủy ban Lai
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Ninh 2016
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chức năng trong quản lý nhà nước với doanh nghiệp sau đăng ký Bình Dương
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND sửa đổi tuyển dụng công chức xếp lương khi bổ nhiệm ngạch Hồ Chí Minh
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy định xử lý kỷ luật cán bộ xã phường thị trấn Đắk Lắk
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Lạng Sơn
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND bảng hệ số điều chỉnh giá đất Đức Trọng Lâm Đồng
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND xây dựng đường giao thông nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới Sơn La
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND tiền bảo vệ đất trồng lúa chuyển sang sử dụng phi nông nghiệp Điện Biên
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND trách nhiệm công khai xin lỗi công viên chức làm việc cơ quan đơn vị Bắc
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND đơn giá quan trắc phân tích môi trường An Giang
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND xây dựng quản lý thực hiện chương trình xúc tiến thương mại Bình Thuận
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chi phí hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp dạy nghề lao động nông thôn Quảng Trị
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Thành phố Cần Thơ
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND phê duyệt chương trình khuyến công Vĩnh Phúc 2016 2020
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải Yên
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu ban quản lý khu kinh tế Long An 2016
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai Quảng Ngãi
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức sở văn hóa thể thao và du lịch Phú
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Sóc Trăng 2016
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung Hưng Yên
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND thành lập Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Huế 2016
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND chính sách phát triển sản xuất nông lâm nghiệp Lào Cai 2016 2020
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Bến Tre
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162