tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "16/2016/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng khu thương mại làng nghề Bắc Ninh
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bình Định
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Hà Nam
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND mức thu học phí tạm thời cơ sở giáo dục Vĩnh Phúc 2015 2016
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quản lý vận hành khai thác hệ thống thông tin thủ tục hành chính Huế
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc Bình Thuận
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Phú Thọ
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Quảng Bình
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Quản lý Khu công nghiệp Yên Bái
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Sơn La
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND phân cấp phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất vật tư Quảng Ngãi
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Lao động Quảng Nam
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND nội dung mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân tội phạm mua bán người Điện Biên
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND mua cấp thẻ bảo hiểm y tế nhà nước đóng hỗ trợ tiền đóng Gia Lai
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quản lý chi phí xây dựng dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước Hà Tĩnh
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới Hồ Chí Minh
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND mức hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh người nghèo Bà Rịa Vũng Tàu
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử mạng xã hội Trà
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó phòng Thanh tra Đắk Lắk
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng Phú Yên
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND khai thác sử dụng quỹ đất thu hồi giao trung tâm phát triển quỹ đất Đồng
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Lâm Hà Lâm Đồng 2016
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản Kiên Giang
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức văn phòng ủy ban tỉnh Đồng Tháp
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND phân công trách nhiệm quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường khu công nghiệp kinh tế Bình Phước
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Thông tin Cà Mau
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND sửa đổi 04/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động khoáng sản Cần Thơ
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND mức chi đề tài dự án khoa học công nghệ ngân sách nhà nước An Giang
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND phối hợp quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Long An 2016
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940