tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "16/L"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
16-L/CTN
Ngày ban hành 26/05/1993
Hiệu lực Hết hiệu lực
Lệnh 16-L/CTN
16/L/CTN
Ngày ban hành 26/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 16/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940