tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "1666/CT-"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1666/CT-UBND
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 1666/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng An Giang 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940