tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "17/2013/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bình Dương
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về Thi đua, Khen thưởng phong trào “Toàn dân bảo vệ
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2010/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp hàng tháng đối
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định mới, điều chỉnh phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ dân phố do tỉnh
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở đô thị tại quy định giá đất, phân loại đất, phân khu
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 110/2006/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng và chế độ tập
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động của thôn bản tổ dân phố Lai Châu
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về việc đặt số hiệu đường tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung 2013)
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy định tạm thời giá dịch vụ kỹ thuật y tế tại cơ sở y tế công lập
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên và huấn luyện
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND bổ sung chức năng, nhiệm vụ về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư và cấp Giấy chứng
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về đặt số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013)
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan hành chính nhà
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Nghệ An
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng công trình Hậu Giang
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND công bố tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan chuyên môn
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động thôn tổ dân phố Hà Tĩnh
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND bổ sung Điều 1 Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) để xác
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/04/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND năm 2013 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND phân công, phân cấp trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý
17/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162