Tìm văn bản "188/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ báo chí nhà báo Hội nhà báo Quảng Ngãi 2016
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2015 chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Ban Quản lý dự án Thành
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND 2016 điều chỉnh Quyết định 2506/QĐ-UBND và 2830/QĐ-UBND Bình Phước
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2013 phê quyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển thương mại tỉnh Cà Mau đến
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND 2018 Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý công trình thủy lợi An Giang
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Đắk Nông 2015
1374/SXD-KTKHXD&HT
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1374/SXD-KTKHXD&HT 2014 đính chính Bộ Đơn giá xây dựng lắp đặt 188/QĐ-UBND 189/QĐ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162