tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "1899/QĐ"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1899/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Di Linh Lâm Đồng 2016
1899/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 28/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-KTNN nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm Kiểm toán trưởng Phó Kiểm toán trưởng 2016
1899/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở giao thông vận tải Bắc Giang 2015
1899/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-TTg Ủy ban chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa ASEAN một cửa quốc gia 2016
1899/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-BTTTT năm 2011 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1899/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-TCHQ năm 2015 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải
1899/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1899/-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái : Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh
1899/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức
1899/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định
1899/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-UBND phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ năm
1899/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-UBND thiết kế đồ án quy hoạch phân khu Tây Bắc tỷ lệ 1 5000 Bình Định 2016
1899/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1899/-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
1899/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng
1899/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục các mặt hàng nhập khẩu không
1899/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
1899/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-TTg năm 2014 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng
1899/QĐ-BNN-ĐMDN
Ngày ban hành 18/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sáp nhập Công ty
1899/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 31/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Đề án tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “kỷ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162