Tìm văn bản "2008/NQ-CP"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
07/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 21/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/2008/NQ-CP
30a/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 27/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
10/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 17/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2008/NQ-CP
5051/UBND-ĐTMT
Ngày ban hành 09/08/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5051/UBND-ĐTMT tổ chức thực hiện NQ 16/2008/NQ-CP
1037/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 22/02/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1037/VPCP-KGVX hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
2446/BXD-QLN
Ngày ban hành 09/11/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2446/BXD-QLN kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
7384/VPCP-KTN
Ngày ban hành 20/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7384/VPCP-KTN chuẩn bị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP
12/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 05/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 12/2008/NQ-CP của Chính phủ : Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2008
21/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 06/09/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 21/2008/NQ-CP của Chính phủ : Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2008
08/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 31/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 08/2008/NQ-CP của Chính phủ : Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2008
25/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 05/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 25/2008/NQ-CP của Chính phủ : Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2008
2447/BXD-QLN
Ngày ban hành 09/11/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2447/BXD-QLN kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
498/VPCP-KTN
Ngày ban hành 22/01/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 498/VPCP-KTN triển khai chương trình, đề án Nghị quyết 24/2008/NQ-CP
27/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 25/11/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP của Chính phủ : Phiên họp Chính phủ giữa tháng 11 năm 2008
132/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/01/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 132/QĐ-BTC về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
29/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 10/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 29/2008/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm
18/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 11/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 18/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
15/ĐC-CP
Ngày ban hành 09/02/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 15/ĐC-CP đính chính Nghị quyết 28/2008/NQ-CP xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 m (2006
23/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 03/10/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 23/2008/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm
7526/VPCP-KTN
Ngày ban hành 20/10/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
của Nghị quyết 24/2008/NQ-CP
328/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2009 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP và 01/NQ-CP do tỉnh
03/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 11/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ
28/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 04/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006
15/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 08/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 15/2008/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm
13/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 06/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 13/2008/NQ-CP của Chính phủ : Ngị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm
2213/KH-UBND
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 2213/KH-UBND đánh giá kết quả giảm nghèo nhanh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 2016
17/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 08/08/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 17/2008/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm
1479/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 10/03/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1479/VPCP-KTTH báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP, 01/NQ-CP Chính phủ
412/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 18/03/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
33/2008/NQ-CP
01/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 08/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 01/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 5 năm (2006
06/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 03/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 06/2008/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm
705/TTG-KGVX
Ngày ban hành 11/05/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 705/TTg-KGVX tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP Chương trình hỗ trợ giảm nghèo
1434/BGTVT-VT
Ngày ban hành 12/03/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1434/BGTVT-VT triển khai thực hiện NQ 05/2008/NQ-CP quản lý xe cơ giới ba bánh, xe thô
32/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm
1254/TCT-DNL
Ngày ban hành 16/04/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
quyết số 30A/2008/NQ-CP
05/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 04/02/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm
30/A/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 27/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 30/A/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững
2539/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/07/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
04/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 21/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 04/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
7609/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 25/10/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ
07//2008/NQ-CP
Ngày ban hành 21/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 07//2008/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
02/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 09/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện
4642/BGTVT-VT
Ngày ban hành 18/06/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
/2007/NQ-CP và NQ 05/2008/NQ-CP
11/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 29/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 11/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
30/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 11/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm
909/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành
433/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 18/02/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
4/2009/TT-BTC
Ngày ban hành 13/01/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
2418/BXD-QLN
Ngày ban hành 30/11/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2418/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và một
14/2008/NQ-CP
Ngày ban hành 10/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 14/2008/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162