tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "2016/NQ-CP"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2216/BTTTT-TTCS
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2216/BTTTT-TTCS thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP năm 2016
1932/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1932/QĐ-UBND thực hiện 19/2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Quảng Nam 2016
250/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 250/QĐ-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Quảng Ngãi 2016
1722/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1722/QĐ-TCHQ hành động thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh 2016
2073/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2073/QĐ-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Thanh Hóa 2016
2194/KH-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 2194/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP môi trường kinh doanh Bình Dương 2016
2177/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2177/QĐ-BCT hành động thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh 2016
1852/KH-BHXH
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1852/KH-BHXH thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016
726/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 726/QĐ-LĐTBXH thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016
1255/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1255/QĐ-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Yên Bái 2016
78/KH-UBND
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Lạng Sơn 2016
1124/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1124/QĐ-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Hưng Yên 2016
1619/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1619/QĐ-TTg kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016
407/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 407/KH-BGDĐT thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016
943/KH-UBND
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 943/KH-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Lai Châu 2016
19/2016/NQ-CP
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2016/NQ-CP nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016 2017
1632/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1632/QĐ-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Hải Dương 2016
1170/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1170/QĐ-BTP thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016
1348/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1348/QĐ-BKHCN chương trình thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh 2016
419/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 419/QĐ-BXD thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh
1134/QĐ-BTC
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1134/QĐ-BTC thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh
285/KH-UBND
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 285/KH-UBND thực hiện 19/2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh An Giang
5441/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5441/QĐ-UBND Tổ công tác rà soát theo dõi thực hiện 19/2016/NQ-CP 35/NQ-CP Hà Nội 2016
147/KH-UBND
Ngày ban hành 30/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 147/KH-UBND thực hiện 19/2016/NQ-CP 35/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Hà Nội 2016
164/KH-UBND
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 164/KH-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh Hà Giang
1167A/KH-UBND
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1167a/KH-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh Hà Nam
103/KH-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 103/KH-UBND thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh Huế 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940