tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "2016/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ: “Quy hoạch phát triển rừng nguyên
2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn từ
2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt đề cương quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho
2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ: “Quy hoạch phát triển rừng nguyên
2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa trong quan hệ giải quyết
2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 Tuyến đường trục
2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2011 về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/08/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
48/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2016/QĐ-UBND chính sách khuyến khích xã hội hóa kèm 01/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp 2016
33/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngưng hiệu lực 19/2016/QĐ-UBND đơn giá cây trồng bồi thường Lạng Sơn
2280/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2280/2016/QĐ-UBND sửa đổi 98/2016/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Thanh Hóa
32/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi 19/2016/QĐ-UBND xây dựng công trình ghi công liệt sĩ Ninh Thuận
25/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND bổ sung 17/2016/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên tạm Long An 2016s
20/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi 17/2016/QĐ-UBND giá bán nước sạch Công ty Cấp nước Phú Thọ
43/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi 26/2016/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô mô tô Đồng Tháp
33/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quy chế phối hợp kèm Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Cà Mau
18/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2016/QĐ-UBND đính chính 11/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Long 2016
26/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 02/2016/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban tỉnh Lạng Sơn
23/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2016/QĐ-UBND bổ sung 01/2016/QĐ-UBND sửa chữa công sở sự nghiệp công lập Bình Định
22/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2016/QĐ-UBND công tác tài liệu lưu trữ Lâm Đồng 2016
705/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 705/2016/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân Thanh Hóa
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Thành phố Cần Thơ
20/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-UBND Hà Giang
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Sóc Trăng 2016
16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng Phú Yên
09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước Sơn La
06/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Phí vệ sinh Lâm Đồng
47/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2016
37/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị Nghệ An
30/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2016/QĐ-UBND thành lập chi cục thủy sản Nghệ An
11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thủy lợi Nghệ An
11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND sửa đổi 33/2014/QĐ-UBND Đồng Tháp
06/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND tổ chức của Sở Ngoại vụ Bình Phước
15/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Dương
25/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND học phí giáo dục công lập Lai Châu 2016 2021
47/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Hà Nội
36/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ưu đãi hỗ trợ thu hút đầu tư Quảng Ngãi
37/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động sở y tế Đồng Nai
60/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/2016/QĐ-UBND quy định nuôi cá lồng bè Huế
04/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Long An
01/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2016/QĐ-UBND quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời Hà Nội
24/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Vĩnh Long
14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND mức thu phí các chợ Bà Rịa Vũng Tàu 2016
17/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2016/QĐ-UBND nội quy tiếp công dân tại trụ sở Bình Định
19/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2016/QĐ-UBND quy định cấp Giấy phép xây dựng Bình Định
12/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2016/QĐ-UBND bảng hệ số điều chỉnh giá đất Lâm Đồng 2016
05/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2016/QĐ-UBND quy chế giải báo chí Nghệ An
40/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 40/2016/QĐ-UBND đặt tên số hiệu đường tỉnh lộ tỉnh Hà Nam
11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Long 2016
11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Lào Cai
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162