tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "2018/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2018/QĐ-UBND năm 2013 chuyển tạm ứng, theo dõi chi từ nguồn ngân sách trung ương thành
2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2018/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên Quảng Nam 2016
2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2018/QĐ-UBND năm 2013 chuyển tạm ứng, theo dõi chi từ nguồn ngân sách trung ương thành
2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2018/QĐ-UBND năm 2015 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính
2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2018/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Thừa Thiên Huế 2015
2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2018/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Long An
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò Đồng Tháp
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên Đồng Tháp
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Long An
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND thực hiện phân cấp quyết định đầu tư Vĩnh Phúc
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Lạng Sơn
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý bảo trì đường bộ Bình Định
09/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND thời hạn gửi thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách Vũng Tàu
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí thi hành xử lý vi phạm hành chính Lai Châu
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND danh mục nghề mức chi phí đào tạo người khuyết tật Thanh Hóa
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý công tác thi đua khen thưởng Vũng Tàu
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước phòng chống buôn lậu Đắk Lắk
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND phối hợp quản lý và bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Hòa Bình
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND nội dung chi mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông Hà Nam
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí hoạt động giám sát phản biện xã hội Điện Biên
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi 34/2015/QĐ-UBND chức năng Sở Lao động Cần Thơ
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND Long An
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề Đà Nẵng
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quản lý vận hành bảo dưỡng công trình sử dụng vốn 135 Nghệ An
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính đầu tư ngoài Khu Kinh tế Quảng Trị
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 38/2014/QĐ-UBND bồi dưỡng biểu diễn nghệ thuật Vũng Tàu
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Tài nguyên Củ Chi Hồ Chí Minh
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ Hòa Bình
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật Nghệ An
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý người nước ngoài Điện Biên
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND Quy chế dân chủ trong tái định cư khi thu hồi đất Hòa Bình
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện cấp xã Huế
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tiếp nhận rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa Hà Nội
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Lao động Quận 1 Hồ Chí Minh
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế tổ chức Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 1 Hồ Chí Minh
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm Cà Mau
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản quy phạm An Giang
18/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 18/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Lạng Sơn 2018 2020
13/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định mức trích khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra Lạng Sơn
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt Hà Nội
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp Long An
12/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 12/2018/QĐ-UBND mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Lạng Sơn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940