Tìm văn bản "21/2016/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Cát Tiên Lâm Đồng 2016
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND chuyển nhượng quản lý vận hành công trình cấp nước nông thôn Hưng Yên
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND lập quản lý sử dụng vốn từ ngân sách tỉnh cho vay hộ nghèo Ninh Bình
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND học phí mầm non phổ thông giáo dục nghề nghiệp Sóc Trăng 2016 2017
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Kiên Giang
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất Đồng Nai
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND phối hợp giải quyết thủ tục hành chính người có công với cách mạng Trà
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND quản lý đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công Hà Nam 2016
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND sửa đổi 12/2015/QĐ-UBND phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Ninh Thuận
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND phối hợp đăng ký đất đai tài sản cấp sổ đỏ Bình Định
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND giá bán nước sạch Công ty cổ phần Cấp nước Đoan Hùng Phú Thọ
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND giải quyết bước đầu cuộc đình công không đúng pháp luật Hồ Chí Minh
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND công khai quyết toán ngân sách nhà nước Nghệ An 2014
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe hai ba bánh Thừa
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND thống nhất quản lý hoạt động đo đạc bản đồ Đắk Nông
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bến
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Lạng Sơn
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Nam Định
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Lao động Đồng Tháp
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn trưởng phó đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng phó Sở Xây dựng Bắc Kạn
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND phối hợp tạm thời quản lý sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm Bắc Ninh
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng tiền tài sản dâng cúng công đức tài trợ đền di tích Lào
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND thành lập quản lý sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm Hải Dương
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất bảng giá đất kèm theo 43/2014/QĐ-UBND Lai Châu
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Thông tin Phú Yên
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Vĩnh Phúc
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương Hà Tĩnh
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân An Giang
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Quảng Ngãi
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND phối hợp công tác quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động tại Gia Lai
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Vĩnh
21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND quy chế làm việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 2016 2021
16/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi 21/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Văn hóa Lạng Sơn
2078/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2078/QĐ-UBND điều chỉnh giá xe ô tô xe máy tính lệ phí trước bạ 21/2016/QĐ-UBND Huế 2016
736/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 736/QĐ-UBND điều chỉnh dòng số thứ tự 2100 Phụ lục 1 21/2016/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162