tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "26/2015/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức thu dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở công lập Đắk Lắk
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về khen thưởng khóm, ấp, xã, phường
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND thu nộp quản lý sử dụng phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai Thái
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức sở nông nghiệp phát triển nông thôn Cà Mau
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn Thừa Thiên Huế
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phó phòng thanh tra Khánh Hòa
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai Bình Định
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Lạng Sơn
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý tài nguyên nước Hà Nam
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất khi cho thuê giao đất có thu tiền Bắc Ninh
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điều 9 Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Cần Thơ
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức xây dựng phân bổ dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học Bắc Kạn
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND bổ sung giá đất phường Phú Thạnh Phú Đông vào Bảng giá đất Phú Yên 2015
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Cao Bằng
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng công trình cấp nước tập trung nông thôn Hòa Bình
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng áp dụng tổ chức hành nghề công chứng Trà
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND thu phí đấu giá khai thác khoáng sản Điện Biên
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện bảo đảm trật
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Bạc Liêu 2015
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ xe máy điện Vĩnh Long
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2013/QĐ-UBND nâng lương cán bộ Hà Tĩnh
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND hỗ trợ tiền điện hộ nghèo hộ chính sách xã hội Bình Dương
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Tài nguyên Môi trường Long An
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Phúc
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi 49/2013/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ủy quyền Ban Quản lý khu công nghiệp Nam Định cấp một số giấy phép
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về Yên Bái
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND phối hợp quản lý nhà nước khoáng sản Quảng Bình
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Kiên Giang
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Nông
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND chi sử dụng kinh phí mức ngân sách tổ chức danh hiệu thi đua Quảng Nam
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Quy định phòng cháy chữa cháy rừng Đà Nẵng
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lâm Hà
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND huy động đóng góp xây dựng công trình văn hóa công viên Hà Nội
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quyết toán kinh phí và công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Hậu Giang
26/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet trò chơi điện tử Gia Lai
07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940