tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "27/CT-TTg"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
27/CT-TTg
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2013 về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
27/CT-TTg
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2014 về tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp của
1569/UBND-ĐTXD
Ngày ban hành 23/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1569/UBND-ĐTXD thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg giải pháp chủ yếu khắc phục
27/CT-TTG
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/CT-TTg Chương trình hành động của chính phủ thực hiện chính sách xã hội 2015
4043/BTC-ĐT
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4043/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ
27/CT-TTG
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/CT-TTg đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
178/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 178/KH-BGDĐT chỉ thị 05-CT/TW 27/CT-TTG học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2017
14285/BTC-QLCS
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14285/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 25
27/CT-TTG
Ngày ban hành 10/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 27/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo
125/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành 09/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 125/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27
10/CT-UBND
Ngày ban hành 01/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
theo Chỉ thị 27/CT-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162