tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "2968/QĐ-"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2968/QĐ-BCT
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 2968/-BCT áp dụng biện pháp tự vệ 2016
2968/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2968/-UBND xây dựng phát triển thương hiệu Cà phê Sơn La 2015 2010
10704/BCT-QLCL
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10704/BCT-QLCL hướng dẫn áp dụng Quyết định 2968/-BCT vụ SG04 2016
2968/QĐ-BYT
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2968/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút
2968/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2968/-UBND năm 2012 công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm lâm áp dụng
2968/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2968/-UBND năm 2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
2968/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2968/-UBND năm 2012 công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm lâm áp dụng
2968/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2968/-BKHCN năm 2010 công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại
2968/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành 05/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2968/-BNN-XD năm 2010 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 11, 12 dự án
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162