tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "48/2016/QĐ-TTg"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
48/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 48/2016/QĐ-TTg vốn ngân sách trung ương tỷ lệ vốn đối ứng giảm nghèo 2016 2020
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162