tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "57/KH-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
57/KH-UBND
Ngày ban hành 18/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2015 về thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai và
57/KH-UBND
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND ổn định sản xuất đời sống phát triển kinh tế xã hội dân tộc Mông Thanh Hóa 2016
57/KH-UBND
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 57/KH-UBND hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội năm 2012
57/KH-UBND
Ngày ban hành 29/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển
57/KH-UBND
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ
57/KH-UBND
Ngày ban hành 27/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2013 về giải quyết khiếu nại đã thụ lý trước 31/7/2013, thuộc thẩm quyền Ủy
57/KH-UBND
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn Thừa Thiên Huế đến 2020
57/KH-UBND
Ngày ban hành 02/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2013 phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2015 do tỉnh Tuyên Quang
57/KH-UBND
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cà Mau 2016 2020
57/KH-UBND
Ngày ban hành 22/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND 2014 thực hiện Nghị Quyết 15/NQ-CP về giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn
57/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thực hiện công tác phòng chống tham nhũng An Giang
57/KH-UBND
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940