tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "718/QĐ-"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
718/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UBND
718/QĐ-BTS
Ngày ban hành 05/09/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-BTS
718/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-BVHTTDL Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch 2017
718/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UBND chương trình Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa 2016
718/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UBND kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức xã Điện Biên 2016 2020
718/QĐ-UBND.HC
Ngày ban hành 28/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UBND.HC Kế hoạch 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Đồng Tháp
718/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UBND kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Lâm Đồng 2016 2017
718/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-BYT danh mục thuốc tài liệu chứng minh tương đương sinh học đợt 13 2016
718/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-BYT 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Dinh dưỡng
718/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-TTg năm 2010 về Ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam do Thủ tướng Chính
718/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng
718/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UBND năm 2013 về định mức tiêu hao nhiên liệu trong việc sử dụng xe ô tô công
718/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 718/-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về Ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam
718/QĐ-UB
Ngày ban hành 12/05/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UB năm 1997 ban hành quy định đăng ký quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa
718/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-BHXH năm 2014 phân công nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc tham gia sửa đổi, bổ sung
718/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UBND năm 2015 về Chương trình hành động chống buôn lậu, gian lận thương mại và
718/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 03/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
718/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu
718/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát
718/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-BXD năm 2015 về Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao
718/QĐ-TCDT
Ngày ban hành 26/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/-TCDT năm 2011 về Quy chế luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch đơn vị thuộc
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940