ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNHSỐ 1290/QĐ-TTG NGÀY 01/8/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNHĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓACỦA VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC VIỆT NAM-NHẬT BẢN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020, TẦMNHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Thu hút và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệpđiện tử tỉnh Hà Tĩnh với công nghệ tiêntiến, năng suất lao động cao, khả năngcạnh tranh với trong nước và quốctế, gópphần quan trọng trong việc phát triển công nghiệp CNTT, đóng góp vào GDP củatỉnh và thực hiện tốt Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướngChính phủ.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách và kếtcấu hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và đáp ứng nhucầu của các nhà đầu tư.

- Chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực trình độ, taynghề theo yêu cầu, nhu cầu của thị trường, đảm bảo đón đầu các công nghệ tiêntiến phù hợp với sự phát triển nhanh củangành.

- Xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển công nghiệpđiện tử, hình thành các cụm công nghiệp điện tử và công nghệ cao. Trong đó,khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triểncông nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện tử.

- Đảm bảo đến năm 2020 thu hút được 2-3 doanhnghiệp đầu tư (đặc biệt là từ nguồn FDI) và đóng góp 5-10 % GDP của tỉnh.

3. Định hướng đến 2030

- Xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trung tâm côngnghiệp CNTT- Điện tử của vùng Bắc Trung Bộ, đưa HàTĩnh trở thành điểm thu hút đầu tư FDI về công nghiệp điện tử trọng điểm.

- Phát triển ngành công nghiệp CNTT- Điện tử tỉnhtrở thành ngành công nghiệp-kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GDP của tỉnh.

II. Nội dung kế hoạch

1. Tổ chức thựchiện có hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp CNTT vàđiện tử

1.1. Thực hiện các chính sách thu hút đầu tư (đặcbiệt là đầu tư FDI)

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 71/2013/HĐNDcủa HĐND tỉnh bằng việc tuyên truyền, vận động, quán triệt bằng nhiều hình thứckhác nhau; xây dựng các kế hoạch, chươngtrình cụ thể nhằm tiếp cận và xúc tiến thu hút các nhà đầu tư về đầu tư pháttriển Khu CNTT tập trung, cũng như các khu công nghiệp khác của tỉnh.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường cảicách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến thành lập côngty, đăng ký mở rộng ngành nghề kinh doanh, giải phóng mặt bằng, hạ tầng ngoàihàng rào, tiếp cận các nguồn vốn đầu tư và các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần đẩymạnh hiện đại hóa trong hoạt động quản lý, điều hành và thủ tục hành chínhcông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Tăng cường công tác quảng bá, vận động và kêugọi, thu hút đầu tư thông qua các chương trình, hội nghị hợp tác quốc tế, đặcbiệt chú trọng hợp tác với Nhật Bản - HànQuốc - Singapore.

1.2. Rà soát, bổ sung chính sách thu hút đầu tư vàvà nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đầu tư phát triển công nghiệp điện tử

- Rà soát, bổ sung các chính sách thu hút đầu tư vànâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công nghiệp điện tử đáp ứng yêu cầuphát triển trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, đặcbiệt là các thủ tục liên quan đến đầu tư; nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quảtrong quản lý và phục vụ doanh nghiệp; tăng cường hiện đại hóa hành chính và pháttriển dịch vụ công trực tuyến.

- Nghiên cứu các chính sách đặc thù đối với cácdoanh nghiệp FDI đầu tư phát triển công nghiệp CNTT- Điện tử trên địa tỉnh.

- Có chính sách khuyến khích các cơ quan nhà nước,các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng, ứng dụng các sản phẩm CNTT- Điện tử được sản xuất trong tỉnh.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quanquản lý nhà nước về công nghiệp điện tử.

2. Đảm bảo kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ tối đanhu cầu doanh nghiệp vào đầu tư

- Hoàn thiện hạ tầng giao thông vận tải, bao gồmcác tuyến Quốc lộ 1A, 8A, 15A, 12; đường ven biển; đường vào các khu kinh tế,khu công nghiệp; cảng; bến bãi; kho trung chuyển,.... đảm bảo tạo điều kiệnthuận lợi cho nhà đầu tư.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàntỉnh đầu tư đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng Viễn thông, gồm hạ tầng truyền dẫn, cápquang, hạ tầng viễn thông thụ động (hệ thống cổng, bể, trạm, gắn với công tácđảm bảo an toàn an ninh mạng,...)

- Đảm bảo cung cấpnguồn điện ổn định gắn với phát triển giao thông, viễn thông, quy hoạch các khucông nghiệp, khu kinh tế....

- Hoàn thiện hạ tầng cấp, thoát nước đảm bảo phục vụ các khu đô thị và đặc biệt là các khukinh tế, khu công nghiệp và các cụm công nghiệp.

- Từng bước nâng cấp quy mô và chất lượng khám chữabệnh tại các cơ sở y tế, nâng tầm các bệnh viện tỉnh và thành phố lên tầm khuvực và quốc tế, đồng thời thu hút đầu tư phát triển dịch vụ y tế trên địa bàntỉnh.

3. Phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệpđiện tử

- Cải tiến phương pháp và chương trình đào tạo cửnhân, kỹ sư CNTT, điện và điện tử tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hợp tác đào tạovới các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước nhằm bồi dưỡng đội ngũ giảngviên, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng quy mô đào tạo của các trường.

- Tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng caohọc tập, nghiên cứu và công tác tại các thành phố trong và ngoài nước thông quachính sách thu hút nhân tài của tỉnh và xây dựng chính sách thu hút đặc thù đốivới ngành công nghệ cao và điện tử.

- Xây dựng kế hoạch tiếp tục sử dụng và tạo điều kiện sử dụng nguồn lao độngcó trình độ tay nghề về ngành công nghiệp điện tử từ nước ngoài hết thời gian hợp đồng trở về nước.

- Xây dựng mô hình đào tạo liên thông chất lượngcao với sự tham gia của 3 bên: Doanh nghiệp - nhà trường và cơ quan quản lý nhànước.

4. Tìm kiếm, phát triển thị trường

- Tăng cường phối hợp các Bộ, ngành Trung ương đểtham gia các hoạt động hợp tác thương mại quốc tế, qua đó tìm kiếm đối tác, thịtrường xuất khẩu và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp điện tử tại Hà Tĩnh.

- Phối hợp các Bộ, ngành liên quan tổ chức khảosát, đánh giá nhu cầu sử dụng sản phẩm ngành công nghiệp điện tử trong cơ quannhà nước, doanh nghiệp và xã hội; khuyến khích sử dụng các sản phẩm sản xuấttrong nước, đặc biệt là sản xuất trong tỉnh để định hướng thu hút đầu tư pháttriển sản xuất.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể để xúc tiến đầutư và phát triển thị trường ở trong và ngoài nước.

- Phát triển thị trường nội địa trong các lĩnh vựcsản xuất kinh doanh, cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử các cấp,phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

5. Thu hút đầu tư

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầutư đặc biệt là hiện đại hóa các thủ tục hành chính để thu hút các nhà đầu tưlớn.

- Bên cạnh khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừađầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện tử, cần tậptrung thu hút các dự án đầu tư FDI lớn trong ngành này và chính sách phù hợp.

- Xây dựng chính sách cho phép các doanh nghiệp chếxuất (EPE) bán tại thị trường của tỉnh các sản phẩm linh phụ kiện điện tử trongnước chưa sản xuất được nhằm phát triển các doanh nghiệp hỗ trợ và tăng tỷ lệnội địa hóa đối với doanh nghiệp lắp ráp.

6. Kế hoạch cụ thể

TT

Nhiệm vụ

Phân công thực hiện

Thời gian

Kinh phí

Triệu đồng (dự kiến)

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1.

Tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính,... về xúc tiến, hỗ trợ và phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh; cơ chế khuyến khích các tổ chức, cơ quan nhà nước các sản phẩm điện tử sản xuất trong nước và đặc biệt là tại Hà Tĩnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

2015-2020

200/1 năm

2.

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 về ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư trang thiết bị và hoạt độngsản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phục vụ công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Công Thương

2015

50

3.

Cải cách thủ tục hành chính, cung cấp.... DVC trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực đầu tư để thu hút các doanh nghiệp điện tử lớn trên thế giới nói riêng và các dự án FDI nói chung vào đầu tư tại Hà Tĩnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

2015

1.500

4.

Đề xuất Bộ KH&ĐT đưa Hà Tĩnh vào danh sách các tỉnh được hưởng chính sách khuyến khích hình thành, phát triển các cụm công nghiệp điện tử (hoặc đưa Khu công nghiệp CNTT tập trung của tỉnh Hà Tĩnh thành cụm công nghiệp điện tử được khuyến khích phát triển).

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông

2015

 

5.

Phối hợp Bộ TTTT tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng, nhu cầu về nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử, đánh giá năng lực các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực này; khảo sát thực trạng tiềm năng thị trường một số sản phẩm điện tử chuyên dùng trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

2015

1000

6.

Xây dựng chương trình thu hút chuyên gia cấp cao, nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực CNTT- Điện tử là con em của Hà Tĩnh đang học tập và công tác ngoài tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương

2015- 2020

200/ năm

7.

Lựa chọn các dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp điện tử đề xuất Bộ Công thương đưa vào danh mục dự án ưu đãi thu hút đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh và tổ chức thu hút đầu tư.

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông

2015

theo dự án được duyệt

8.

Tham gia với Bộ Công thương các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế về phát triển công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ và tổ chức thực hiện.

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông

2015

500/năm

9.

Kết hợp, đối ứng với Bộ KH&CN thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong ngành công nghiệp điện tử.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị có liên quan

2015-2020

200/năm

10.

Phối hợp Bộ LĐTB&XH hợp tác giữa các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp điện tử của Hà Tĩnh và tổ chức thực hiện.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các trường Đại học và Cao đẳng của tỉnh

2015

200/ năm

11.

Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm các sản phẩm điện tử (ưu tiên phát triển quy định tại Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010) phù hợp với Hà Tĩnh (lồng ghép với chương trình của Bộ KHĐT).

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị có liên quan

2015 -

2020

50

12.

Phối hợp Bộ TN&MT thực hiện các chính sách, tiêu chuẩn đảm bảo môi trường về công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp điện tử phù hợp với điều kiện của Hà Tĩnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị có liên quan

2015

50

13.

Đề xuất Bộ Tài chính ban hành các quy định cho phép các doanh nghiệp chế xuất (EPE) bán tại thị trường của tỉnh các hàng hóa là linh phụ kiện điện tử trong nước chưa sản xuất nhằm phát triển các doanh nghiệp hỗ trợ và tăng tỷ lệ nội địa hóa đối với doanh nghiệp lắp ráp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Các đơn vị có liên quan

2015

 

14.

Lập dự án nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của khoa CNTT, khoa Điện - Điện tử của các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo;

SLĐ- TBXH

Các trường Đại học và Cao đẳng của tỉnh

2015

1000

Tổng kinh phí năm 2015

4500

Bốn tỷ năm trăm triệu đồng

7. Dự toán

- Tổng kinh phí năm 2015: 4.500.000 triệu đồng.

- Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 2.500.000 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh: 2.000.000 triệu đồng.

- Ngoài ra, kinh phí thực hiện các dự án đầu tư cụthể sẽ huy động từ các nguồn đầu tư hợp pháp khác, đặc biệt là các nguồn FDI,ODA,...

IV. Giải pháp thực hiện

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành

- Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan nhà nước ban hành vàtổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản, chính sách liên quan đến hỗ trợ,phát triển công nghiệp, ưu tiên công nghiệp điện tử.

- Cải cách thể chế, các thủ tục hành chính, đảm bảominh bạch, đặc biệt trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư; xây dựng cácdịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp khi thựchiện quy trình đầu tư.

- Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan nhà nước và khuyếnkhích, tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bànsử dụng các sản phẩm CNTT- Điện tử được sản xuất trong tỉnh. Ưu tiên thực hiệncác đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về CNTT- Điện tử.

- Giao các cơ quan nhà nước trên địa bàn căn cứchức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chính sách của tỉnh.

2. Giải pháp tuyên truyền, quảng bá

- Thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về chínhsách, chương trình xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư về phát triển côngnghiệp hỗ trợ và công nghiệp CNTT- Điện tử đến các doanh nghiệp trong và ngoàitỉnh bằng nhiều hình thức, áp dụng mọi kênh thông tin đại chúng với nội dungphong phú, cụ thể.

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, kể cảphát triển thị trường nội địa; thực hiện các giải pháp tuyên truyền sâu, tuyêntruyền theo chuyên đề, nhằm phát triển nhu cầu, tạo điều kiện cho phát triểncông nghiệp điện tử trên địa bàn.

3. Giải pháp nhân lực

- Xây dựng các đề án, dự án đảm bảo nguồn nhân lựcCNTT- Điện tử giai đoạn 2015-2020 để thu hút nhân lực chất lượng cao trong lĩnhvực CNTT- Điện tử về làm việc tại tỉnh.

- Tranh thủ các nguồn lực, các dự án về đào tạo vàthu hút nhân lực của Trung ương cũng như tài trợ của nước ngoài.

- Thu hút và tái sử dụng nguồn nhân lực chất lượngcao trở về tỉnh sau khi hết hợp đồng xuất khẩu lao động tại các nước phát triển.

- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với nguồnnhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề thuộc công nghiệp điện tử.

4. Giải pháp tài chính

- Trên cơ sở các nguồn kinh phí đã được phê duyệttrong Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Hà Tĩnhđến năm 2020, hàng năm có kế hoạch phân bổ cụ thể và huy động từ các nguồn hợp pháp để thực hiện kế hoạch.

- Thực hiện cân đối, bổ sung kinh phí cho các chương trình, dự án, hạng mụcchưa được dự trù trong kế hoạch nhưng cầnthiết thực hiện cho Kế hoạch này.

- Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, khuyến khíchcác doanh nghiệp, tổ chức tư nhân cùng chung sức đầu tư với nhà nước; thực hiệnsử dụng các dịch vụ thuê ngoài trong việc phát triển công nghiệp điện tử.

- Các đơn vị căn cứ kế hoạch để xây dựng các chươngtrình, dự án và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao, trình UBNDtỉnh và Bộ chủ quản phê duyệt, lồng ghép vào các Chương trình, dự án mà các Bộđang triển khai thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguồn vốn được huy động từ ngân sách Trung ương,ngân sách tỉnh, vốn viện trợ quốc tế, vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp phápkhác.

- Ưu tiên hỗ trợ về tín dụng đầu tư cho các doanh nghiệpnhỏ và vừa sản xuất, nghiên cứu - phát triển và đào tạo nguồn nhân lực phục vụphát triển công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, CôngThương, Nội vụ, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan khác tham mưu xây dựng cơchế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp điện tử; chủ trì tổ chứctuyên truyền, phổ biến về các cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ và xúctiến đầu tư phát triển công nghiệp điện tử và hỗ trợ cho công nghiệp điện tử trênđịa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành việcthực hiện kế hoạch.

- Phối hợp các sở ban ngành, địa phương đẩy mạnhứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, đặc biệt là triển khai ứng dụng mộtcửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4.

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường côngnghiệp điện tử, trình UBND tỉnh phê duyệt; Quy chế phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các cơ quanliên quan (Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Hiệp hội DN tỉnh ) trongquản lý và phát triển công nghiệp điện tử trênđịa bàn.

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiệnkế hoạch này và 20/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Ban Chỉ đạo CNTT của tỉnh: Phân công các thànhviên có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quanliên quan cân đối, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch theo quy định hiện hành; phối hợp vớiSở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế chínhsách khuyến khích phát triển công nghiệp điện tử.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tinvà Truyền thông, Sở Công Thương cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các dự án theo Kế hoạch.

- Khâu nối, lồng ghép các nguồn lực Trung ương, địaphương và các nguồn khác để thực hiện kế hoạch; chủ trì và phối hợp Sở Thôngtin và Truyền thông trong tổ chức xúc tiến đầu tư nhằm phát triển công nghiệpđiện tử trên địa bàn.

4. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quanthường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế về phát triểncông nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ.

- Lựa chọn các dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ vàcông nghiệp điện tử đề xuất Bộ Công Thương đưa vào danh mục dự án ưu đãi thuhút đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh và tổ chứcthu hút đầu tư.

- Xây dựng, bổ sung chương trình hành động cụ thểvề phát triển công nghiệp điện tử trong kế hoạchhàng năm; khuyến khích đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp hỗtrợ ngành công nghiệp điện tử.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thựchiện tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách về phát triển công nghiệp điệntử, công nghiệp hỗ trợ và thương mại điệntử.

5. Ban quản lý các Khu kinh tế tỉnh

- Ưu tiên vị trí thuận lợi cho các doanh nghiệp đầutư sản xuất kinh doanh các ngành nghề về CNTT - Viễn thông - Điện tử đầu tư vàoKhu kinh tế.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trongviệc phân loại các nhóm ngành nghề, quy mô đầutư để ưu tiên phát triển côngnghiệp điện tử tại các Khu kinh tế, Khu Công nghiệp và Khu CNTT tập trung.

6. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố,thị xã

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và chức năng,nhiệm vụ của mình, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, dự án vàphối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Công Thương; TTTT; GDĐT; LĐTBXH; KHCN; TNMT; TC;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng TTĐT của tỉnh; TT CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.
- Gửi bản giấy và điện tử./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện