VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CÀ MAU

Ngày 29 tháng 01 năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí: Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang và đại diện Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2011; kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong năm 2012 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Cà Mau và những kết quả đạt được khá toàn diện trong thời gian qua. Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, các địa phương trong Vùng đã có nhiều cố gắng, tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thủy sản, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần giữ vững ổn định kinh tế và an ninh chính trị của cả nước.

Năm 2011, tỉnh Cà Mau đã nỗ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 10%, trong đó, nông nghiệp tăng 7%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,6%, dịch vụ tăng 14,1%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 30,2%; kim ngạch xuất tăng 5,4%; diện tích nuôi tôm công nghiệp đạt trên 3.300 ha, tăng gấp 2 lần và sản lượng tăng 6,4%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 40,5%; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có bước phát triển khá.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 mà Tỉnh đã đề ra, nhấn mạnh thêm một số điểm:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; có biện pháp chỉ đạo cụ thể, quyết liệt phù hợp với hoàn cảnh của địa phương để đạt được các mục tiêu đề ra, từ đó giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và giảm nghèo bền vững.

2. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh, đa canh phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Tiếp tục khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên để tạo bước đột phá về phát triển thủy sản; tập trung phát triển công nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu gắn với đầu tư vùng nguyên liệu; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch, trong đó chú trọng mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ (như thủy lợi, giao thông, điện 3 pha...) để đạt hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất mang lại hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích.

3. Tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh quy hoạch lại các loại rừng cho phù hợp về diện tích; ưu tiên phát triển rừng phòng hộ ven biển để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, gắn với lợi ích kinh tế của rừng; quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến gỗ gắn với đầu tư xây dựng nhà máy chế biến.

4. Cùng với việc Nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long; cụm công nghiệp khí - điện - đạm và các công trình quan trọng khác, Tỉnh cần có quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, quan tâm xây dựng đê biển ngăn triều cường và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển nhanh và bền vững.

Về cảng biển, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các tỉnh thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu phương án phù hợp, đảm bảo hiệu quả lâu dài để khai thác lợi thế về vận tải đường thủy cho cả vùng; đi cùng với việc nghiên cứu phương án mở rộng sân bay Cà Mau, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung.

5. Chú trọng quan tâm phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội nhất là y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án, công trình (đường ô tô đến trung tâm xã, bệnh viện): Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ để xem xét, tổng hợp, cân đối chung trong giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về xây dựng tuyến đê biển Đông và nâng cấp tuyến đê biển Tây: căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt, Tỉnh rà soát, xác định rõ những đoạn, tuyến xung yếu, cấp bách cần ưu tiên đầu tư; trên cơ sở đó chỉ đạo lập dự án cụ thể, thẩm định, phê duyệt theo quy định và chủ động sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hàng năm, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

3. Về việc vay vốn nhàn rỗi thuộc ngân sách Nhà nước để đầu tư phát triển lưới điện 3 pha phục vụ nuôi tôm công nghiệp: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển lưới điện 3 pha phục vụ các cụm nuôi tôm công nghiệp của tỉnh Cà Mau; trường hợp khó khăn về vốn, Bộ Công Thương đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về đầu tư xây dựng cầu Năm Căn: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 238/TTg-KTN ngày 23 tháng 02 năm 2012 về xây dựng cầu Năm Căn thuộc dự án đường Hồ Chí Minh.

5. Về xây dựng Quốc lộ 63 (đoạn qua nội ô của thành phố Cà Mau) nhằm phục vụ cho vận chuyển phân đạm của Nhà máy Đạm đến Quốc lộ 1 và đường Quản Lộ - Phụng Hiệp: Tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải có cơ chế huy động vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (5). 38

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam