BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông cho HSSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Côngđiện số 05/UBATGTQG của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tăngcường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyênđán; tiếp theo công văn số 8546/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/12/2010 của Bộ Giáo dục vàĐào tạo đã gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đạihọc, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đảm bảo an ninh, trật tự trường họctrong dịp ngày nghỉ lễ, tết, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục vàđào tạo, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đãhướng dẫn và chú trọng một số nội dung sau:

1. Nhắc nhở học sinh,sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy định của luật giao thông, đặc biệt làcác quy định:

- Không điềukhiển môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe;

- Đội mũ bảo hiểmkhi tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy, xe đạp điện;

- Không vi phạm quyđịnh về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông;

- Không chở quá sốngười quy định; không đi xe lạng lách, đánh võng, đi dàn hàng ngang dưới lòng đường,vượt đèn đỏ, …; không tụ tập dưới lòng đường gây cản trở giao thông; không thamgia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái pháp luật;

- Đi bộ và qua đườngđúng nơi quy định; chú ý an toàn khi qua nơi đường bộ giao nhau với đường sắt;chú ý an toàn khi đi đò (mặc áo phao khi đi đò và không đi khi đò không bảo đảman toàn).

2. Các nhà trườngcó phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học trong thời gian nghỉTết; phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để phòng tránh ùn tắc giaothông khu vực cổng trường; nhắc nhở học sinh, sinh viên không chơi cờ bạc, tụtập uống rượu bia và thực hiện nghiêm túc quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vậnchuyển và sử dụng pháo nổ.

3. Các trườngphổ thông gửi thông báo đến phụ huynh học sinh về việc quản lý học sinh trongthời gian nghỉ Tết Nguyên đán để phòng tránh tai nạn giao thông và không thamgia các trò chơi không lành mạnh.

4. Các trường đạihọc, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp quan tâm tổ chức liên hệ mua vé tàu, xetập thể cho học sinh, sinh viên để tạo điều kiện cho học sinh về quê ăn Tết vớigia đình thuận lợi; quản lý tốt khu nội trú, đặc biệt nghiêm cấm học sinh, sinhviên liên hoan uống rượu, bia trong phòng ở ký túc xá.

Đề nghị các sở giáodục và đào tạo và cơ sở giáo dục triển khai thực hiện yêu cầu tại văn bản nàyphù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên và đặc điểm tình hình của địa phương đểđảm bảo nhà trường và học sinh, sinh viên đón một năm mới an toàn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban ATGTQG (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý