CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 24/TTr-CP ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 91 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 453/QĐ-CTN ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Lê Thùy Linh, sinh ngày 02.01.1989 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Taubchenweg 12, 04317 Leipzig

Giới tính: Nữ

2. Hoàng Bảo Anh, sinh ngày 19.11.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenstr. 17, 73430 Aalen

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Quang Đức, sinh ngày 11.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenstr. 17, 73430 Aalen

Giới tính: Nam

4. Phạm Khắc Quỳnh, sinh ngày 09.8.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rosenfelder Ring 64, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

5. Lê Trần Minh Thư, sinh ngày 13.02.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstr. 16, 21762 Otterndorf

Giới tính: Nữ

6. Phạm Thị Lan Anh, sinh ngày 03.12.1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Sandhofstr. 5 C40312, 60528 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

7. Ngô Huỳnh Đăng Khôi, sinh ngày 19.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fronstr. 27, 04720 Dobeln

Giới tính: Nam

8. Hà Đức Anh, sinh ngày 27.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lowetscherstr. 3, 99089 Zi 0604 Erfurt

Giới tính: Nam

9. Vũ Đức Hoàng Nguyên, sinh ngày 21.4.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Quedlinbergerstr. 14, 12627 Berlin

Giới tính: Nam

10. Đỗ Thị Lan Anh, sinh ngày 29.8.1990 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 27/31, 21614 Buxtehude

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Ronny Ali, sinh ngày 15.5.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Emilienstr. 25, 04107 Leipzig

Giới tính: Nam

12. Kim Anh Thành, sinh ngày 02.7.1972 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Victor Jarastr. 12, 39126 Magdeburg

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Giao Linh, sinh ngày 29.3.1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lem for Der str. 6, 30169 Hannover

Giới tính: Nữ

14. Phạm Minh Thắng, sinh ngày 30.10.1994 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Erlangerstr. 63, 95445 Bayreuth

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Thị Mai Trâm, sinh ngày 18.5.1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ronnewiesen 1, 29525 Uelzen

Giới tính: Nữ

16. Đỗ Ngọc Bích, sinh ngày 04.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kanalstr. 6, 73430 Aalen

Giới tính: Nữ

17. Phan Ngọc Minh Trang, sinh ngày 28.11.1997 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Koethnerstr. 13, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

18. Trương Quang Anh, sinh ngày 07.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hindenburgstr. 1, 38518 Gifhorn

Giới tính: Nam

19. Trương Zaza Hoa, sinh ngày 05.10.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breller Allee 221, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nữ

20. Chu Thúy Ngà, sinh ngày 22.12.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hans Gradestr. 41, 39130 Magdeburg

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Lam Phụng, sinh ngày 20.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl Heinestr. 71, 04229 Leipzig

Giới tính: Nữ

22. Phạm Quang Hòa, sinh ngày 19.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 241 Verdenerland, Nienburg

Giới tính: Nam

23. Triệu Thị Hiếu, sinh ngày 27.4.1950 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kollaustr. 156, 22453 Hamburg

Giới tính: Nữ

24. Hoàng Hà Hồng Hạnh, sinh ngày 27.6.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenstr. 17, 73430 Aalen

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Đức Huỳnh, sinh ngày 23.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Joachim-Gottschalk-Weg 1, 12353 Berlin

Giới tính: Nam

26. Đoàn Ngọc Sâm, sinh ngày 16.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Poelchaustr. 4, 12681 Berlin

Giới tính: Nam

27. Tạ Nguyễn Thái An, sinh ngày 11.01.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neue Schoenholzer Str. 22, 13187 Berlin

Giới tính: Nữ

28. Phùng Sofia Khánh Chi, sinh ngày 30.10.2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Krumbadstr. 45, 81671 München

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 14.4.1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Landsberger Allee 68c, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

30. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 06.7.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Baumschulenstr. 102, 12437 Berlin

Giới tính: Nữ

31. Đào Thị Vân Anh, sinh ngày 22.6.1997 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Straße der Republik 15, 39638 Gardelegen

Giới tính: Nữ

32. Trần Trung Hiếu, sinh ngày 06.02.1999 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Str. Des Friedens 7, 98693 Ilmenau

Giới tính: Nam

33. Trần Hoài Đức, sinh ngày 09.5.1989 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blasewitzerstr. 50, 01307 Dresden

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Thị Tố Như, sinh ngày 11.3.1962 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Am Schuetzenplatz 15, 38170 Schoeppenstedt

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 02.11.1991 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Richard-Paulick-Str. 13/317, 06124 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

36. Vũ Thị Nhiên, sinh ngày 04.4.1949 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Saalfelderstr. 11, 26603 Aurich/Ostfriesland

Giới tính: Nữ

37. Trần Thu Thảo, sinh ngày 06.12.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Niemegkerstr. 15, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

38. Trần Thị Mai Linh, sinh ngày 28.12.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Niemegkerstr. 15, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

39. Chung Kiếm Huy, sinh ngày 17.12.1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Starenweg 7, 29683 Bad Fallingbostel

Giới tính: Nam

40. Nguyễn Thị Hồng Huế, sinh ngày 08.11.1999 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Karl-Ferlemannstr. 23, 04177 Leipzig

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 22.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 49, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Đặng Thùy Linh, sinh ngày 11.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berolinastr. 10, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 16.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Innsbrukerstr. 12a, 90461 Nuenberg

Giới tính: Nam

44. Nguyễn Thị Phương Hồng, sinh ngày 09.11.1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Treffurterstr. 22A, 13053 Berlin

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Mạnh Đức Hennersdorf, sinh ngày 12.8.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Treffurterstr. 22A, 13053 Berlin

Giới tính: Nam

46. Nguyễn Quốc Anh, sinh ngày 06.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Allee 60, 13088 Berlin

Giới tính: Nam

47. Đặng Thị Vượng, sinh ngày 19.7.1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Annabrunnerstr. 22, 81673 Muenchen

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 18.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schlossstr. 21a, 24103 Kiel

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Đinh Hà Anh, sinh ngày 30.9.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schlossstr. 21a, 24103 Kiel

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 18.7.1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Wuemmeweg 7b, 21147 Hamburg

Giới tính: Nữ

51. Trương Mộc Quế Anh Maria, sinh ngày 03.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Washington Allee 42a, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

52. Hồ Thiên Trang, sinh ngày 26.4.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dr.-M-Luther-King-Str. 8, 19061 Schwerin

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 19.11.1983 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Taegermoosstr. 1, 78462 Konstanz

Giới tính: Nữ

54. Trần Quý Châu Tuấn, sinh ngày 29.9.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Taegermoosstr. 1, 78462 Konstanz

Giới tính: Nam

55. Hoàng Thái Sơn, sinh ngày 09.4.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Chemnitzer Str. 47, 09366 Niederdorf

Giới tính: Nam

56. Lê Minh Đức, sinh ngày 17.8.1992 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 8, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

57. Phạm Việt Đức, sinh ngày 27.12.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lauchstaedterstr. 15, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

58. Trương Ngọc Ánh, sinh ngày 16.3.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Raichenhainerstr. 10, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nữ

59. Trịnh Quang Hiếu, sinh ngày 23.6.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ribnitzerstr. 2, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

60. Trần Thị Vân Hà, sinh ngày 01.9.1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Auf dem Wormskamp 22, 31515 Wunstorf

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Minh Sơn, sinh ngày 23.02.2005 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kreuzbleek 3, 31073 Delligsen

Giới tính: Nam

62. Bùi Thị Tuyết Mai, sinh ngày 19.5.1954 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ostendorfer Str. 71, 27726 Worpswede

Giới tính: Nữ

63. Dương Đức Thắng, sinh ngày 05.3.1968 tại Nam Định

Hiện trú tại: Birkenweg 24, 22850 Norderstedt

Giới tính: Nam

64. Dương Philip, sinh ngày 22.02.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Birkenweg 24, 22850 Norderstedt

Giới tính: Nam

65. Dương Tom Gia Huy, sinh ngày 07.6.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rhinstr. 121, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

66. Trương Kim Hoa, sinh ngày 07.8.1962 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mittelgoenrather Str. 20, 42655 Solingen

Giới tính: Nữ

67. Lê Việt Lưu, sinh ngày 24.11.1997 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Kraehenbergstr. 4, 06366 Koethen (Anhalt)

Giới tính: Nam

68. Bùi Việt Đức, sinh ngày 23.11.1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Sundhaeuserstr. 11, 99734 Nordhausen

Giới tính: Nam

69. Phạm Trần Ngọc Hà, sinh ngày 01.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaethe-Kollwitz-Str. 5, 01809 Heidenau

Giới tính: Nữ

70. Ngô Quỳnh Anh, sinh ngày 15.8.1997 tại Nam Định

Hiện trú tại: Delitzscherstr. 188, 06116 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 02.5.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 151d, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

72. Phạm Đức Hoàng, sinh ngày 06.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Haag 35, 03149 Forst (Lausitz)

Giới tính: Nam

73. Ngô Thị Linh, sinh ngày 08.3.1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Maretstraße 63, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

74. Bùi Tuệ Minh, sinh ngày 15.10.1984 tại CH Bungari

Hiện trú tại: Schoeninger Str. 31, 38173 Sickte

Giới tính: Nữ

75. Bùi Tú Minh, sinh ngày 10.3.1991 tại CH Bungari

Hiện trú tại: Schoeninger Str. 31, 38173 Sickte

Giới tính: Nữ

76. Phan Joella, sinh ngày 05.8.2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Maretstraße 63, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

77. Phạm Trần Bảo Sang, sinh ngày 05.02.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktplatz 6, 97638 Mellrichstadt

Giới tính: Nữ

78. Kim Hoàng Lan, sinh ngày 21.10.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kohlgartenstr. 24, 04315 Leipzig

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 21.5.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Vallentinscher Kamp 09, 17309 Pasewalk

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Nguyễn Thành Long, sinh ngày 12.5.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vallentinscher Kamp 09, 17309 Pasewalk

Giới tính: Nam

81. Hoàng Thị Thu Giang, sinh ngày 20.7.1992 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Hafenplatz 6, 10963 Berlin

Giới tính: Nữ

82. Phạm Xuân Thi, sinh ngày 31.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Einbeckerstr. 34, 10317 Berlin

Giới tính: Nam

83. Nguyễn Huy Hiếu, sinh ngày 04.10.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Holzmarktstr. 62, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

84. Trần Mạnh Cường, sinh ngày 30.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haller Str. 3c, 20146 Hamburg

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Đức Tâm, sinh ngày 19.8.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Halberstaedter Str. 110, 39112 Magdeburg

Giới tính: Nam

86. Trịnh Văn Trạm, sinh ngày 01.5.1972 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Osterbrook 11c, 20537 Hamburg

Giới tính: Nam

87. Hà Việt Long, sinh ngày 06.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Plantage 14, 38820 Halberstadt

Giới tính: Nam

88. Nguyễn Thị Kim Thuận, sinh ngày 17.7.1970 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Grosslohering 35A, 22143 Hamburg

Giới tính: Nữ

89. Bùi Hoài Nam, sinh ngày 12.8.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 94, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

90. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 21.3.1996 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Steinbeckerstr. 27, 21244 Buchholz in der Nordheide

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 13.12.1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kathreinerstr. 18, 86825 Bad Wörishofen.

Giới tính: Nữ