CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 26/TTr-CP ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 93 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 454/QĐ-CTN ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Mai Trung Đức, sinh ngày 01.10.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alter-Hellesdorferstr. 144, 12629 Berlin

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Quảng Hà, sinh ngày 13.3.2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berlinstr. 3, 133507, Berlin

Giới tính: Nam

3. Phạm Minh Nhất, sinh ngày 23.6.1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Aspenstr. 3B, 59597, Erwitte

Giới tính: Nam

4. Kim Anh, sinh ngày 14.7.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kantstr. 145, 10623, Berlin

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn An Bình, sinh ngày 04.10.1994 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Uhland 60, 10719 Berlin

Giới tính: Nam

6. Đặng Tiến Long, sinh ngày 15.7.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Feldstr. 9, 18273 Gustrow

Giới tính: Nam

7. Phạm Thu Hiền, sinh ngày 17.3.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Altenescher Ring 8, 27809 Lemuerder

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Nam Hoàng, sinh ngày 19.02.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albert-Schweitzerstr. 16, 26129 Oldenburg

Giới tính: Nam

9. Phạm Minh Đức, sinh ngày 16.7.2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 1, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

10. Phạm Thảo My, sinh ngày 09.11.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hospitalstr. 13, 0666 Weissenfels

Giới tính: Nữ

11. Đặng Việt Đức, sinh ngày 12.10.1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Koppenstr. 61, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

12. Tạ Thị Ngọc, sinh ngày 27.6.1977 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Poststr. 5, 01814 Bad Schandau

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 07.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritschesstr. 39, 10627 Berlin

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Gia Phước, sinh ngày 26.3.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grevesmuhlenerstr. 32, 13059 Berlin

Giới tính: Nam

15. Trần Thị Thanh Huyền, sinh ngày 07.12.1991 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Zingsterstr. 11, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Xuân Trường, sinh ngày 09.8.1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Turmstr. 49, 10551 Berlin

Giới tính: Nam

17. Đinh Thị Hậu, sinh ngày 17.9.1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hamburgerstr.8, 16866 Kyritz

Giới tính: Nữ

18. Hoàng Văn Long, sinh ngày 03.01.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Delmodstr. 41, 27753 Delmenhorst

Giới tính: Nam

19. Cao Thúc Hoành, sinh ngày 24.4.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Siegfriedstr. 2, 90461 Nurnberg

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Ngọc Trâm, sinh ngày 12.01.1992 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Franz Mehring Platz 2, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

21. Ngô Thảo Uyên Antonia, sinh ngày 12.02.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktplatz 3, 30880 Laatzen

Giới tính: Nữ

22. Vũ Thị Phương Thanh, sinh ngày 27.7.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jagerstr. 64, 58091, Hagen

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 17.7.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alexanderstr. 23, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

24. Bùi Thanh Tùng, sinh ngày 27.3.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 68A, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

25. Bùi Huyền Thanh, sinh ngày 04.3.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kurfurstenstr. 109, 1087 Berlin

Giới tính: Nữ

26. Phùng Quang Di, sinh ngày 04.12.1981 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Krumbadstr. 45, 81671 Munchen

Giới tính: Nam

27. Nguyễn Hoàng Chương, sinh ngày 21.11.1981 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rudigerstr. 47, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 01.12.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Proskauerstr. 36, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

29. Phan Quốc Dương, sinh ngày 01.8.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Holzmarkstr. 58, 10179

Giới tính: Nam

30. Đặng Thủy Tiên, sinh ngày 19.12.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grossestr. 22, 26721 Emden

Giới tính: Nữ

31. Ngô Duy Phượng, sinh ngày 23.8.1971 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Uhlandstr. 121, 10717 Berlin

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Ninh Khang, sinh ngày 18.6.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: IM Stuvert 17, 26506 Norden

Giới tính: Nam

33. Trần Philipp, sinh ngày 18.8.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leubenerstr. 30, 01279 Dresden

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Thị Chiến, sinh ngày 07.01.1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Grossestr. 22, 26721 Emden

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 05.02.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesenhof 7, 14478 Potsdam

Giới tính: Nữ

36. Ngô Thị Lan Anh, sinh ngày 19.6.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Franz Jacob Str. 3, 18069 Rostock

Giới tính: Nữ

37. Ngô Long Anh, sinh ngày 31.10.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franz Jacob Str. 3, 18069 Rostock

Giới tính: Nam

38. Đào Phương Dung, sinh ngày 18.10.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gustrowerstr. 3, 18109 Rostock

Giới tính: Nữ

39. Phan Tiểu Hà, sinh ngày 12.8.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hans Thomas Str. 12, 12435

Giới tính: Nữ

40. Chu Việt Nga, sinh ngày 09.3.1989 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Brahmstr. 3a, 38106 Braunschweig

Giới tính: Nữ

41. Phạm Ngọc Phương Linh, sinh ngày 17.02.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwalbenweg 16, 12529 Schonefeld

Giới tính: Nữ

42. Đàm Lưu Linh, sinh ngày 23.02.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Scharnweberstr. 22a, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Ngọc Thiện, sinh ngày 14.10.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albin-Kobis Ring 5, 15344 Strausberg

Giới tính: Nam

44. Nguyễn Đức Thắng, sinh ngày 10.02.1974 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 92, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

45. Phan Bá Thành, sinh ngày 22.12.1962 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Wulfsbergstr. 4, 28329 Bremen

Giới tính: Nam

46. Lê Diệu Anh Rebecca, sinh ngày 18/6/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Charlottenstr. 78, 30449 Hannover

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Khang An, sinh ngày 01.3.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 92, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

48. Nguyễn Đức Khang Huy, sinh ngày 11.4.2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 92, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 05.9.1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Seelenbinderstr. 24, 12555 Berlin

Giới tính: Nam

50. Lưu Diệu Linh, sinh ngày 25.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bruckenstr. 100, 15562 Rudersdorf

Giới tính: Nữ

51. Ngô Thị Phong Lan, sinh ngày 19.10.1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wacholderstr. 17, 15834 Rangsdorf

Giới tính: Nữ

52. Ngô Phú Hải, sinh ngày 28.10.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wacholderstr. 17, 15834 Rangsdorf

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 18.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Philipp Mullerstr. 21, 15344 Strausberg

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Thị Ý Nhi, sinh ngày 18.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Philipp Mullerstr. 21, 15344 Strausberg

Giới tính: Nữ

55. Vũ Thị Huệ, sinh ngày 05.5.1964 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Erich Weinertstr. 15b, 15711 Konigs Wusterhausen

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Thị Hồng Mận, sinh ngày 17.3.1971 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Pillauerstr. 4a, 22049 Hamburg

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Minh Hằng, sinh ngày 23.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johannes Becherstr. 9/Zi. 209, 04279 Leipzig

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn An, sinh ngày 01.7.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hansastr. 7, 13409 Berlin

Giới tính: Nam

59. Lê Thanh Tùng, sinh ngày 05.12.1967 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Lise Meitnerstr. 2b, 17491 Greifswald

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Văn Nghĩa, sinh ngày 20.02.1967 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Karl Liebknechtstr 9/0307, 10178 Berlin

Giới tính: Nam

61. Lạc Bội Phân, sinh ngày 01.8.1974 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Spixstr. 10, 81539 Munchen

Giới tính: Nữ

62. Vũ Diệu Linh, sinh ngày 27.8.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mildestieg 28c, 22307 Hamburg

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Kim Toàn, sinh ngày 20.10.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Burgermeister-Smidtstr. 98, 27568 Bremerhaven

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Đức Long, sinh ngày 23.11.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Street de Republik 15, 39638 Gardelegen

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Kiều Anh, sinh ngày 19.12.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pragerstr. 3, 10779 Berlin

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 11.8.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Oelssnerstr. 7b, 04357 Leipzig

Giới tính: Nữ

67. Hồ Thanh Thủy, sinh ngày 11.4.1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 98, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

68. Phan Trung Đức, sinh ngày 27.7.1993 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hauptstr. 16E, 86551 Aichach

Giới tính: Nam

69. Lê Daniel, sinh ngày 26.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Charlottenstr. 78, 30449 Hannover

Giới tính: Nam

70. Nguyễn Kiều Anh, sinh ngày 19.12.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Harnacksr. 14, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 26.8.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Georg Wilhemstr. 66b, 21107 Hamburg

Giới tính: Nữ

72. Lê Kiều My, sinh ngày 29.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ceciliengarten 50, 12159 Berlin

Giới tính: Nữ

73. Hoàng Đình Bằng, sinh ngày 05.01.1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wichertstr. 66, 10439 Berlin

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 13.7.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 13b, 01458 Ottendorf-Okrilla

Giới tính: Nữ

75. Ngụy Thị Hoa, sinh ngày 04.12.1969 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Hauptstr. 57, 01589 Rieasa

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Quang Hiếu, sinh ngày 15.9.1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ernst Langestr. 16, 13591 Berlin

Giới tính: Nam

77. Lê Lan Hương, sinh ngày 06.9.1987 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Peter Buscherstr. 29, 48167 Munster

Giới tính: Nữ

78. Tào Đức Phẩm, sinh ngày 24.4.1959 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hauptstr. 57, 01589 Rieasa

Giới tính: Nam

79. Nguyễn Thảo Ngân, sinh ngày 13.9.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albin Kobis Ring 5, 15344 Strausberg

Giới tính: Nữ

80. Phạm Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 21.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kathreinerstr. 18, 86825 Bad Worisbofen

Giới tính: Nam

81. Trần Văn Việt, sinh ngày 16.02.1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ubierstr. 23, 53173 Bonn

Giới tính: Nam

82. Phạm Ngọc Mỹ Huyền, sinh ngày 28.5.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Festanger 3, 31226 Peine

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 14.02.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rottersdorferstr. 3, 39112 Magdeburg

Giới tính: Nữ

84. Hoàng Thị Ngọc Hòa, sinh ngày 24.9.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Limberkerstr.4, 38126 Braunschweig

Giới tính: Nữ

85. Hoàng Thị Kim Oanh, sinh ngày 16.8.1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Potsdamerstr. 195, 10783 Berlin

Giới tính: Nữ

86. Lê Phương Linh, sinh ngày 28.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigstr. 30, 38106 Braunschweig

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 26.12.1979 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Heino Wuhrmannstr. 43, 28307 Bremen

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Ngọc Cường, sinh ngày 11.3.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heino Wuhrmannstr. 43, 28307 Bremen

Giới tính: Nam

89. Trần Thủy Tiên, sinh ngày 06.11.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Zuck Mantel 10, 04159 Leipzig

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Diệu Thúy, sinh ngày 15.9.1995 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Konigsbruckerstr. 50, 01099 Dresden

Giới tính: Nữ

91. Đỗ Minh Anh, sinh ngày 08.11.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinrich Mann Ring 40, 07973 Greiz

Giới tính: Nữ

92. Hoàng Khánh Linh Sandra, sinh ngày 21.10.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: August Bebelstr. 18, 08371 Glauchau

Giới tính: Nữ

93. Vũ Thu Thảo, sinh ngày 21.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstr. 2, 09212, Limbach.

Giới tính: Nữ