CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 22/TTr-CP ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 221 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 455/QĐ-CTN ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Phương Nhung, sinh ngày 10.9.1988 tại Nam Định

Hiện trú tại: 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Trịnh David , sinh ngày 22.11.2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 49377 Vechta

Giới tính: Nam

3. Lê Kim Oanh, sinh ngày 24.6.1976 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sanddorn Str.3, 86399 Bobingen

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Quỳnh Yến Nhi, sinh ngày 19.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Prinz Rupprechtstr.20, 93053 Regensburg

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 27.9.1983 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: 50670 Koln

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Vũ Thu Thủy, sinh ngày 21.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fanfurt am Main

Giới tính: Nữ

7. Trịnh Bình Minh, sinh ngày 24.8.1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Westerbachstr.1a, 60489 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

8. Vũ Tiến Việt Anh, sinh ngày 23.10.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: St.Huberter Str.32, 47906 Kempen

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Anton, sinh ngày 21.4.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 91126 schwalbach

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Chí Chín, sinh ngày 12.3.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 41749 Viesen

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Hoàng Phi, sinh ngày 03.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 77866 Pheinau Feistett

Giới tính: Nam

12. Vũ Thành Long, sinh ngày 25.5.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 81375 Munchen

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 19.10.1970 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: 81375 Munchen

Giới tính: Nữ

14. Trần Thị Ngọc Nhi, sinh ngày 11.11.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Niedermarkt Str.35, 04736 Waldheim

Giới tính: Nữ

15. Vũ Thúy Cúc, sinh ngày 03.8.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 32369 Rahden

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Đào Quỳnh Anh, sinh ngày 17.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fraanfurt am Main

Giới tính: Nữ

17. Đào Phú Đức, sinh ngày 13.7.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 64287 Damstadt

Giới tính: Nam

18. Phan Duy Bình, sinh ngày 21.10.1963 tại Nghệ An Việt Nam

Hiện trú tại: 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

19. Phan Duy Minh, sinh ngày 30.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

20. Phan Duy Nam, sinh ngày 22.5.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

21. Đào Duy Sơn, sinh ngày 23.12.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 93055 Regenbug

Giới tính: Nam

22. Nguyễn Thị Tân, sinh ngày 14.7.1988 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Am Altenhof 10 - 12, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thu Vân, sinh ngày 18.7.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Feystr.22, 87700 Memmingen

Giới tính: Nữ

24. Võ Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 10.02.1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lessingstr.9, 76456 Kuppenheim

Giới tính: Nữ

25. Phạm Thị Diễm Thúy, sinh ngày 28.3.1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Schrieversberg 20, 41239 Mönchengladbach

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Tuấn Hưng, sinh ngày 17.6.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 54634 Bettburg

Giới tính: Nam

27. Nguyễn Đức Tiệp, sinh ngày 12.11.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 91126 schwalbach

Giới tính: Nam

28. Phạm Thế Tùng, sinh ngày 04.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auf den Lohn 2a 76227, Kalsrnhe

Giới tính: Nam

29. Phạm Thế Vinh, sinh ngày 29.7.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auf den Lohn 2a, 76227 Karlsruhe

Giới tính: Nam

30. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 06.4.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berg str.12, 48607 Ochtrup

Giới tính: Nữ

31. Trần Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 18.5.1983 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geestr.97, 40589 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

32. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 08.7.1987 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geestr.97, 40589 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Nhãn, sinh ngày 10.10.1966 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Str.43, 53840 Troisdorf

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Nhãn Hiếu, sinh ngày 07.8.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Str.43, 53840 Troisdorf

Giới tính: Nam

35. Dương Thị Kiều Duyên, sinh ngày 13.9.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schoenstr.35, 81543 Muenchen

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 19.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Peterstor 11, 56410 Montabaur

Giới tính: Nam

37. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 16.8.1987 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Bohmter Str.51, 32351 Stemwede 32351

Giới tính: Nữ

38. Phạm Quỳnh Trang Franiska, sinh ngày 09.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breiter Weg 253 39104 Magdeburg

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 02.3.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dorfstr.5, 91747 Ostheim

Giới tính: Nam

40. Thạch Mỹ Ngân, sinh ngày 31.3.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt Str.8, 87740 Buxheim

Giới tính: Nữ

41. Trương Hồng Nhung, sinh ngày 16.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 86154 Ausburg

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Trọng Anh, sinh ngày 08.7.1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 77815 Bichl

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Hoài Trang, sinh ngày 16.5.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haslangstr.49, 85049 Ingolstadt

Giới tính: Nữ

44. Vũ Phương Linh, sinh ngày 09.4.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Übeilinger Weg 2, 81243 Muenchen

Giới tính: Nữ

45. Đinh Thị Thúy, sinh ngày 23.9.1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Oppênhimerstr.39, 55130 Mainz

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 30.11.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oppênhimerstr.39, 55130 Mainz

Giới tính: Nữ

47. Lê Thị Ngọc Anh, sinh ngày 02.02.1983 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Langstücken 4, 22113 Ostssteinbeck

Giới tính: Nữ

48. Dương Thị Minh Ánh, sinh ngày 19.5.1966 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 30880 Laatzen

Giới tính: Nữ

49. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 02.6.1997 tại Bình Định

Hiện trú tại: 59425 Una

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Phương Mai, sinh ngày 17.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 65929 Franfurt am Main

Giới tính: Nữ

51. Vũ Thị Minh Hiếu, sinh ngày 22.10.1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 65929 Franfurt am Main

Giới tính: Nữ

52. Đồng Đức Việt, sinh ngày 13.01.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 94469 peggendof

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Bích Thủy, sinh ngày 14.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Chemnitzer Strasse 44, 09599 Freiberg

Giới tính: Nữ

54. Phan Ngọc Hữu Nghị, sinh ngày 25.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Freihof Strasse 79, 73033 Göppingen

Giới tính: Nam

55. Nguyễn Nhật Linh, sinh ngày 19.01.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Traubenstr.47a, 70176 Stuttgart

Giới tính: Nữ

56. Vũ David, sinh ngày 05.02.2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 55288 Spiesheim

Giới tính: Nam

57. Vũ Thị Thùy Anh, sinh ngày 09.9.1994 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: 55288 Spiesheim

Giới tính: Nữ

58. Trần Duy Thiên, sinh ngày 06.11.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Humboldtstrasse 15, 86167 Augsburg

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 01.6.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 76131Karlsruhe

Giới tính: Nam

60. Vũ Ngọc Ánh Vũ, sinh ngày 03.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Delitzscher Strasse 69, 06116 Halle/Saale

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thị Chinh, sinh ngày 23.10.1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Donnersgasse 10, 76726 Germersheim

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 24.01.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Burghof 26, 93149 Nittenau, Bayern

Giới tính: Nam

63. Vũ Thị Ngọc Lan, sinh ngày 02.7.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hugenmattenweg 8a, 79541 Loerrach - Brombach

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Diệu Hoa, sinh ngày 05.12.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bernhard - Lohmann - Strasse 12, 49809 Lingen

Giới tính: Nữ

65. Hoàng Nam, sinh ngày 16.8.1989 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gottschalkstrasse 49, 34127 Kassel

Giới tính: Nam

66. Nguyễn Lyan, sinh ngày 19.4.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 56, 09111, Chemnitz

Giới tính: Nữ

67. Đỗ Minh Trang, sinh ngày 13.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Josephsplatz 8, 95444 Bayreuth

Giới tính: Nữ

68. Hoàng Long, sinh ngày 11.6.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moritzstrasse 39, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Hoàng Việt, sinh ngày 06.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neptunweg 1, 90763 Fürth

Giới tính: Nam

70. Trần Quang Khải, sinh ngày 29.6.1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 35, 74348 Lauffen a. N

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Minh Huy Tommy, sinh ngày 03.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 99444 Blanlienheim

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Minh Sơn Kenny, sinh ngày 20.01.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 99444 Blanlienheim

Giới tính: Nam

73. Vũ Đức Bình, sinh ngày 09.5.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Josef - May - Strasse 11, 60489 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

74. Đặng Khắc Mai, sinh ngày 07.4.1968 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Georg - August - Zinn Strasse 12, 63128 Dietzenbach

Giới tính: Nam

75. Võ Thị Dung, sinh ngày 18.11.1973 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Georg - August - Zinn Strasse 12, 63128 Dietzenbach

Giới tính: Nữ

76. Trần Trang Lin, sinh ngày 09.12.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str.35, 74348 Lauffen

Giới tính: Nữ

77. Vũ Thị Hường, sinh ngày 04.11.1972 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Rheinst.131, 56235 Ransbach-Baumbach, Rheinland - Pfals

Giới tính: Nữ

78. Trần Khi Mi, sinh ngày 06.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str. 35 74348 Laufen

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 12.9.1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Heidelberg CHLB Đức

Giới tính: Nữ

80. Bùi Johnson, sinh ngày 11.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiserstrasse 16, 55116 Mainz

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Tùng Dương, sinh ngày 02.3.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 35039 Marburg

Giới tính: Nam

82. Phạm Thị Kim Hồng, sinh ngày 27.3.1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fliederweg 21, 33129 Delbrück

Giới tính: Nữ

83. Hà Lê Thu Anna, sinh ngày 11.02.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 85221 Dachau

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 05.02.1994 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Hauptstrasse 36, 73054 CHLB Đức

Giới tính: Nam

85. Hoàng Thị Tuyết, sinh ngày 21.01.1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schottstrasse 5, 35390 Giessen

Giới tính: Nữ

86. Dương Mi Anh, sinh ngày 10.8.1985 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Töplitzstrasse 11, 60596 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

87. Quách Văn Thiện, sinh ngày 15.10.1960 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kolonistenweg 33, 26789 Leer - Ostfriesland

Giới tính: Nam

88. Đinh Thị Mỹ Anh, sinh ngày 06.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Torfweg 32, 21614 Buxtehude

Giới tính: Nữ

89. Tạ Đức Trọng, sinh ngày 20.4.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brückstrasse 22, 26506 Nordend

Giới tính: Nam

90. Phạm Mỹ Linh, sinh ngày 21.9.1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Weildorfer Hardt 34, 88682 Salem

Giới tính: Nữ

91. Trần Quang Huy, sinh ngày 27.9.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 60598 Franfurt am Main CHLB Đức

Giới tính: Nam

92. Nguyễn Thành Luân, sinh ngày 05.4.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nürnberger Strasse 63, 90762 Fürth

Giới tính: Nam

93. Trần Quang Linh, sinh ngày 13.8.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Diesselweg 5, 26135 Oldenburg

Giới tính: Nam

94. Võ Anh Khoa, sinh ngày 20.10.1986 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Waldörferstrase 83, 22041 Hamburg

Giới tính: Nam

95. Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 17.6.1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Elbgaustrasse 19, 22523 Hamburg

Giới tính: Nam

96. Lê Thị Mai, sinh ngày 01.01.2015 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: kieubuger str 24, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

97. Phí Công Khanh, sinh ngày 28.01.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Moltke Str.72, 53173 Bonn

Giới tính: Nam

98. Trần Anh Đức, sinh ngày 03.9.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fronmüller str.75, 90763 Fürth

Giới tính: Nam

99. Phạm Thị Lệ Thủy, sinh ngày 25.01.1970 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Carl - Orff - Bogen 53, 80939 München

Giới tính: Nữ

100. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 22.4.1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Planetenweg 38, 68305 Mannheim

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 11.8.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weissenburgerstrasse 22, 91710 Gunzenhausen

Giới tính: Nữ

102. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 18.10.1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Rothschild Allee 21, 60389 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

103. Hoàng Hồng Minh, sinh ngày 13.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weibenburg str 22, 97082 Wurburg CHLB Đức

Giới tính: Nữ

104. Bùi Phương Linh, sinh ngày 28.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Arthur - Hoffmann - Strasse 95, 04275 Leipzig

Giới tính: Nữ

105. Bùi Đức Anh, sinh ngày 07.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sass Strasse 46, 04157 Leipzig

Giới tính: Nam

106. Phạm Tuấn Hoàng Max, sinh ngày 14.4.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oppiner Strasse 14, 06188 Halle/Saale

Giới tính: Nam

107. Nguyễn Thảo Vy, sinh ngày 15.9.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Schafhaus 22, 53557 Bad Hönningen

Giới tính: Nữ

108. Nguyễn Bảo Dương, sinh ngày 15.9.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Schafhaus 22, 53557 Bad Hönningen

Giới tính: Nam

109. Phan Mạnh Hùng, sinh ngày 21.7.1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Franken Strasse 184, 90461 Nürnberg

Giới tính: Nam

110. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 02.9.1976 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Humboldstrasse 25C, 51145 Köln

Giới tính: Nữ

111. Nguyễn Xuân Thành, sinh ngày 30.7.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dickampstrasse 3, 45879 Gelsenkirchen

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Thị Như Vân, sinh ngày 29.6.1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 65479 Raunheim

Giới tính: Nữ

113. Đinh Thị Đông, sinh ngày 08.02.1954 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Küchenthal 49, 31139 Hildesheim

Giới tính: Nữ

114. Thái Thanh Phương, sinh ngày 14.11.1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Heubruch 3, 42275 Wuppertal

Giới tính: Nam

115. Nguyễn Đức Long, sinh ngày 25.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fischergasse 32, 63897 Miltenberg

Giới tính: Nam

116. Trần Thanh Chang, sinh ngày 23.10.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 09353 Oberburgwilz

Giới tính: Nam

117. Bùi Thanh Mai, sinh ngày 16.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 09131 Chemnitz

Giới tính: Nữ

118. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 20.9.1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: 80331 Munchen

Giới tính: Nữ

119. Bùi Văn Khang, sinh ngày 26.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lobitzstrasse 6, 90762 Fürth

Giới tính: Nam

120. Nguyễn Trung Đức, sinh ngày 05.9.1997 tại Cộng hòa Séc

Hiện trú tại: Marktstrasse 127A, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nam

121. Đào Thanh Khang Stefan, sinh ngày 18.6.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fichte 26, 92637 Weiden

Giới tính: Nam

122. Quách Thị Hằng, sinh ngày 27.02.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Carl - Benz - Strasse 11, 78467 Konstanz

Giới tính: Nữ

123. Nguyễn Khánh, sinh ngày 15.01.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigstrasse 70, Bayreuth

Giới tính: Nam

124. Nguyễn Lan Chi, sinh ngày 11.7.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dornbusch 46, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Gia Minh, sinh ngày 17.4.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dornbusch 46, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

126. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 01.9.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Van - Recum - Strasse 6, 55545

Giới tính: Nữ

127. Trần Đức Hoa, sinh ngày 15.01.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Düsselthaler Strasse 28, 40211 Düsseldorf

Giới tính: Nam

128. Nguyễn Tuấn Khang, sinh ngày 05.4.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Werner von Siemens Strasse 12, 64711 Erbach

Giới tính: Nam

129. Đặng Thị Mai Loan, sinh ngày 19.6.1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Heubergstrasse 12/1, 78549 Spaichingen

Giới tính: Nữ

130. Đỗ Minh Trang, sinh ngày 12.5.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Soonwaldstrasse 12, 55608 Schneppenbach

Giới tính: Nữ

131. Vũ Bình Hoàng Yến, sinh ngày 28.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Saarbrückerstrasse 76, 66901 Schönenberg - Kübelberg

Giới tính: Nữ

132. Trần Thị Thảo Trang, sinh ngày 21.11.1984 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Obere Domberggasse 3, 85354 CHLB Đức

Giới tính: Nữ

133. Lê Thị Thanh Huyền, sinh ngày 28.4.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bleichstrasse 23, 65183 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

134. Lê Thị Diệu, sinh ngày 06.5.1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Steinstrasse 19C, 56073 Koblenz

Giới tính: Nữ

135. Trịnh Văn Toại, sinh ngày 03.5.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 30519 Hannover

Giới tính: Nam

136. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 18.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kieslingstrasse 48, 90491 Nürnberg

Giới tính: Nữ

137. Trần Lệ Hà, sinh ngày 21.8.1965 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Kieslingstrasse 48, 90491 Nürnberg

Giới tính: Nữ

138. Phạm Thị Bích Tuyền, sinh ngày 27.5.1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Amselweg 55 48565 Steinfurt

Giới tính: Nữ

139. Ngô Thị Hợi, sinh ngày 10.3.1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Hubschberg 6, 77883 Ottenhafen CHLB Đức

Giới tính: Nữ

140. Khổng Thị Thủy, sinh ngày 08.8.1974 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 53A, 58452 Witten

Giới tính: Nữ

141. Khổng Chu Mạnh, sinh ngày 09.9.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 53A, 58452 Witten

Giới tính: Nữ

142. Hoàng Hương Ly, sinh ngày 10.11.1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Gewerbeschulstrasse 43, 42289 Wuppertal

Giới tính: Nữ

143. Nguyễn Thế Long, sinh ngày 22.11.1985 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Norferstrasse 28, 40221 Düsseldorf

Giới tính: Nam

144. Nguyễn Thủy Anh, sinh ngày 05.5.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 68159 Mannheim

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Quang Trí, sinh ngày 01.5.1987 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 21423 Drage

Giới tính: Nam

146. Phạm Đức Thành, sinh ngày 16.02.1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Stein str 82, 47798 Krefeld

Giới tính: Nam

147. Nguyễn Lệ Trà Mi, sinh ngày 31.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Losgestieg 13 c Hansen 20249 Hamburg

Giới tính: Nữ

148. Nguyễn Trường, sinh ngày 15.11.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lesing str 1, 87435 Kempten

Giới tính: Nam

149. Nguyễn Thị Diễm My, sinh ngày 06/8/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: 97076 Wurzburg

Giới tính: Nữ

150. Trần Vũ, sinh ngày 29.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hirschgasse 9, 74653 Ingelfingen

Giới tính: Nam

151. Bùi Ngọc Duy Hoàng, sinh ngày 24.10.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brunnenlechgasschen 3,86161 Augsburg

Giới tính: Nam

152. Nguyễn Đăng Khoa, sinh ngày 05.9.1983 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Adlerring 11,78048 villingen-Shwenningen

Giới tính: Nam

153. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 14.7.1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Brahmsstrasse 12, 68165 Mannheim

Giới tính: Nữ

154. Nguyễn Nam Trung, sinh ngày 05.5.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrichstrasse 79, 41836 Hückelhoven

Giới tính: Nam

155. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 04.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zülpicher Wall 50, 50674 Köln

Giới tính: Nữ

156. Phạm Thị Bích Huyền, sinh ngày 26.7.1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Dülkenerstrasse 72, 41747 Viersen

Giới tính: Nữ

157. Lê Hoàng Huyền My, sinh ngày 15.10.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dülkenerstrasse 72, 41747 Viersen

Giới tính: Nữ

158. Viên Mỹ Dung, sinh ngày 19.02.1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Am Riederngraben 1, 78239 Worblingen

Giới tính: Nữ

159. Đậu Lê Quỳnh Anh Laura, sinh ngày 25.5.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hasslocher Strasse 26, 65428 Rüsselheim

Giới tính: Nữ

160. Nguyễn Quỳnh, sinh ngày 05.11.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rosenaustrasse 69, 86152 Augsburg

Giới tính: Nam

161. Trần Đức Anh, sinh ngày 12.6.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kapitän Rüter Strasse 34, 26871

Giới tính: Nam

162. Mai Bảo Trân, sinh ngày 22.11.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bleichstrasse 22, 67061 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

163. Lại Trung Phương, sinh ngày 05.10.1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Niddastrasse 03, 65760 Eschborn

Giới tính: Nam

164. Đỗ Nguyên Hải, sinh ngày 03.9.1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Molbergerstrasse 29, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

165. Nguyễn Quốc Dũng, sinh ngày 24.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Langestrasse 22, 27232 Sulingen

Giới tính: Nam

166. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 09.12.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindenstrasse 8, 36037 Fulda

Giới tính: Nam

167. Lê Thị Hồng Vi, sinh ngày 01.9.1980 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Hofweg 20, 71640 Ludwigsburg

Giới tính: Nữ

168. Nguyễn Đức Linh, sinh ngày 03.12.1983 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Furtstrasse 10A, 73770 Denkendorf

Giới tính: Nữ

169. Trần Phi Thường, sinh ngày 19.12.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Erisdorferstrasse 82, 70599 Stuttgart

Giới tính: Nam

170. Bùi Minh Đức, sinh ngày 27.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Manderscheider Strasse 8, 54568 Gerolstein

Giới tính: Nam

171. Nguyễn Quốc Nam, sinh ngày 22.9.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hohenzollernstrasse 29, 66117 Saarbrücken

Giới tính: Nam

172. Nguyễn Thị Phương Thi, sinh ngày 19.3.1981 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Friedhofstrasse 58, 63065 Offenbach

Giới tính: Nữ

173. Nguyễn Thị Thanh Nhã, sinh ngày 08.7.1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Batteur Strasse 4, 48527 Nordhorn

Giới tính: Nữ

174. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 31.12.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hölderlin Strasse 2, 33014 Bad Driburg

Giới tính: Nữ

175. Phạm Linh Thu, sinh ngày 09.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bremer Strasse 103a, 26382 Wilhelmshaven

Giới tính: Nữ

176. Nguyễn Quốc Anh, sinh ngày 27.5.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lange Strasse 22, 27232 Sulingen

Giới tính: Nam

177. Đặng Thái Claudia Thùy Giang, sinh ngày 02.7.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Hang 4, 88447 Warthausen

Giới tính: Nữ

178. Trần Thị Hồng, sinh ngày 10.5.1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Herner Strasse 61, 44791 Bochum

Giới tính: Nữ

179. Trần Tiến Dũng, sinh ngày 13.5.2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herner Strasse 61, 44791 Bochum

Giới tính: Nữ

180. Vũ Thanh Hà, sinh ngày 15.10.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Vorderen See 14, 78056 Villingen - Schwenningen

Giới tính: Nữ

181. Tống Lê Khánh Quỳnh, sinh ngày 17.7.1980 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dill Strasse 13, 61440 Oberursel

Giới tính: Nữ

182. Vũ Thanh Trang, sinh ngày 15.10.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Vorderen See 14, 78056 Villingen - Schwenningen

Giới tính: Nữ

183. Bùi Thùy Linh Sabrina, sinh ngày 12.3.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elisabeth Strasse 3, 91052

Giới tính: Nữ

184. Phùng Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 04.10.1995 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Berg - am - Laim Strasse 65, 81673 München

Giới tính: Nữ

185. Mai Anh Đức, sinh ngày 19.8.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: König - Heinrich Strasse 5, 06217 Merseburg

Giới tính: Nam

186. Ngô Quỳnh Hoa, sinh ngày 30.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchen Strasse 17B, 81675 München

Giới tính: Nữ

187. Nguyễn Thị Mai Nga, sinh ngày 11.3.1971 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Schlüter Strase 1, 80805 München

Giới tính: Nữ

188. Nguyễn Tommy Nam Anh, sinh ngày 04.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schlüter Strase 1, 80805 München

Giới tính: Nam

189. Bùi Thùy Trang Julia, sinh ngày 16.4.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Strasse 43, 92224 CHLB Đức

Giới tính: Nữ

190. Nhữ Stefan, sinh ngày 19.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salzstrasse 11A, 63450 Hanau

Giới tính: Nam

191. Bùi Minh Quang, sinh ngày 02.5.1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Roonstrasse 71, 50674 Köln

Giới tính: Nam

192. Nguyễn Phương Hiền, sinh ngày 06.10.1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Roonstrasse 71, 50674 Köln

Giới tính: Nữ

193. Bùi Mỹ Anh, sinh ngày 24.7.2010 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Roonstrasse 71, 50674 Köln

Giới tính: Nữ

194. Anna Bùi Mỹ An, sinh ngày 18.12.2008 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Roonstrasse 71, 50674 Köln

Giới tính: Nữ

195. Bùi William Bảo Hoàng, sinh ngày 15.4.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Roonstrasse 71, 50674 Köln

Giới tính: Nam

196. Nguyễn Hải Trường, sinh ngày 06.3.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Katzenstadel 28, 86152 Augsburg

Giới tính: Nam

197. Mai Thị Lụa, sinh ngày 27.9.1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Meissner Strasse 43, 34134 Kassel

Giới tính: Nữ

198. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 22.4.1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 86609 Donauworth

Giới tính: Nữ

199. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 05.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kesseldorfer Strasse 42, 01159 Dresden

Giới tính: Nữ

200. Vũ Duy Khánh, sinh ngày 31.01.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigstrasse 28, 85049 CHLB Đức

Giới tính: Nam

201. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 01.10.1982 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Winterhalden Strasse 42, 70374 Stuttgart

Giới tính: Nữ

202. Cao Thị Ngọc Lê, sinh ngày 16.01.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Düsseldorfer Strasse 16, 80804 München

Giới tính: Nữ

203. Võ Tina Hồng Nhung, sinh ngày 13.5.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hofgasse 8, 97461 Hofheim

Giới tính: Nữ

204. Nguyễn Xuân Thanh, sinh ngày 08.10.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Melanchthonstrasse 95, 28217 Bremen

Giới tính: Nữ

205. Đặng Đình Lương, sinh ngày 29.8.1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sieker Landstrasse 64, 22143 Hamburg

Giới tính: Nữ

206. Đỗ Tiến Đạt, sinh ngày 01.3.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: St. Ingberter Strasse 7, 66583 Spiesen - Elversberg

Giới tính: Nam

207. Đỗ Hoàng Nam, sinh ngày 12.3.2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: St. Ingberter Strasse 7, 66583 Spiesen - Elversberg

Giới tính: Nam

208. Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 30.01.1996 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Alter Wetzlarer Weg 55, 35392 Giessen

Giới tính: Nữ

209. Đào Thị Hiền Mến, sinh ngày 27.11.1980 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Querstrasse 10, 99867 Gotha

Giới tính: Nữ

210. Đào Lê Xuân Tùng, sinh ngày 21.02.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Querstrasse 10, 99867 Gotha

Giới tính: Nam

211. Lê Đức Thuận, sinh ngày 18.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hemauerstrasse 19B, 93047 Regensburg

Giới tính: Nam

212. Trần Thị Hồng Vân, sinh ngày 23.4.1973 tại Nam Định

Hiện trú tại: Arnegger Strasse 36, 89134 Blaustein, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

213. Hoàng Anh, sinh ngày 15.5.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Arnegger Strasse 36, 89134 Blaustein

Giới tính: Nam

214. Hoàng I Mai, sinh ngày 22.9.1997 tại Nam Định

Hiện trú tại: Arnegger Strasse 36, 89134 Blaustein

Giới tính: Nữ

215. Nguyễn Thị Nữ, sinh ngày 28.8.1950 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: In den Hofgärten 22, 64720 Michelstadt

Giới tính: Nữ

216. Trần Dũng Benjamin, sinh ngày 05.12.2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hölderlin Strasse 2, 33014 Bad Driburg, CHLB Đức

Giới tính: Nam

217. Phạm Đình Chí Tân, sinh ngày 20.7.1993 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Langstrasse 19, 65558 Gückingen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

218. Kim Ngọc Huyền, sinh ngày 09.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Iburger Strasse 60, 49082 Osnabrück, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

219. Phòng Lồng Phỏng, sinh ngày 05.4.1970 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Hauptstrasse 41, 78234 Engen, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

220. Trần Hải Triều Jenny, sinh ngày 12.3.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Aspern Strasse 47, 86165 Augsburg

Giới tính: Nữ

221. Trần Phạm Phương Trinh Julia, sinh ngày 28.6.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Aspern Strasse 47, 86165 Augsburg.

Giới tính: Nữ