BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công thư trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc phía Trung Quốc cử Tổ chuyên gia sang Việt Nam khảo sát việc lập quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ký tại Hà Nội ngày 05 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Công thư trao đổi theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC T
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Ngự

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Đồng chí Cao Hổ Thành
Bộ trưởng Bộ Thương mại
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

 

Tôi xin thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận, hai Bên chúng ta thông qua thương lượng hữu nghị, đã đạt được thỏa thuận như sau:

1. Căn cứ theo nhu cầu của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đồng ý triển khai việc nghiên cứu tính khả thi trước khi lập dự án về Dự án viện trợ cho Việt Nam quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Chính phủ Việt Nam phụ trách cung cấp thông tin cơ sở cần thiết cho việc nghiên cứu tính khả thi của Dự án, chỉ định Bộ ngành hoặc cơ quan chuyên môn phối hợp với phía Trung Quốc thực hiện công việc, và xác nhận kết quả kỹ thuật nghiên cứu tính khả thi của Dự án do phía Trung Quốc cung cấp.

Nếu Dự án khả thi, hai Bên sẽ ký riêng thỏa thuận lập dự án về Dự án quy hoạch.

II. Để hoàn thành công việc nghiên cứu tính khả thi, phía Trung Quốc sẽ cử Tổ chuyên gia sang Việt Nam triển khai khảo sát đối với Dự án này. Trong thời gian Tổ chuyên gia làm việc tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cử nhân viên kỹ thuật với số lượng cần thiết để hỗ trợ công việc, đảm bảo an toàn cho các chuyên gia phía Trung Quốc làm việc tại hiện trường, cung cấp miễn phí các hồ sơ kỹ thuật và phương tiện giao thông cần thiết cho Tổ chuyên gia phía Trung Quốc khảo sát hiện trường, và tạo thuận lợi về các thủ tục liên quan như thủ tục xuất nhập cảnh…. cho chuyên gia phía Trung Quốc.

III. Các chi phí để hoàn thành việc nghiên cứu tính khả thi nêu trên với tổng kim ngạch 610 nghìn Nhân dân tệ, sẽ được chi trả từ khoản viện trợ không hoàn lại theo Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật ký ngày 31/10/2005 giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Khoản tiền nêu trên do cơ quan Chính phủ Trung Quốc chỉ định căn cứ theo Công thư này và Công thư của đồng chí, mở bản kê các khoản thu chi thanh toán một bản bốn tờ, thông qua Bộ Tài chính Việt Nam và Công ty Hữu hạn Cổ phần Ngân hàng Phát triển nhà nước Trung Quốc thực hiện thanh toán một lần.

Công thư này và Công thư của đồng chí sẽ trở thành một thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước chúng ta.

Nhân dịp này, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc tốt đẹp và lời chào trân trọng./.

 

 

Bùi Quang Vinh
BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM