VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8031/CĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VỤ GIẾT NGƯỜI ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG XẢY RA TẠI TP. UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

 

Theo thông tin từ Bộ Công an, 7 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2016, tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án đã giết hại 4 bà cháu trong một gia đình. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Công an Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTg; các Vụ: V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NC(3).NQH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng