THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1840/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

V/V VIỆC MÁY BAY TRỰC THĂNG EC130 T2 BỊ NẠN TẠI VŨNG TÀU NGÀY 18/10/2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Bộ Quốc phòng;Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;Báo Nhân dân.

 

Về việc máy bay trực thăng EC 130 T2 trong khi thực hiện huấn luyện bay đã bị nạn sáng ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ g tập trung mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong vụ việc nêu trên; tổ chức giải quyết, khắc phục hậu quả; làm rõ nguyên nhân tai nạn; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn bay.

2. i hợp với Bộ triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này./.

 


- Như nên- Thủ tưng, các P Th tướng CP;n phòng Trung ương Đng;òng ia TKCN;BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;ăn thư, NC(03b) Chính

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc