BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1406/CĐ-DP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Cục Y tế dự phòng điện: Sở Y tế các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa.

Trong tuần vừa qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp không khí lạnh, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to trên diện rộng đã gây lũ và ngập lụt tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương bão số 7 đang di chuyển tiến dần hướng vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, dự báo sẽ có gió bão mạnh và mưa to có khả năng gây lũ và ngập lụt tại khu vực ảnh hưởng của bão và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ô nhiễm môi trường ở các vùng bị ngập lụt.

Thực hiện Công điện số 1827/CĐ-TTg ngày 15/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Công điện số 1289/CĐ-TTg ngày 16/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7 (bão Sarika), Công điện số 1000/CĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả mưa lũ gây và triển khai công tác ứng phó khẩn cấp bão số 7 và để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mưa lũ, Cục Y tế dự phòng trân trọng đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo triển khai một số nội dung công tác sau:

1. Chủ động triển khai công tác chuẩn bị và phương án ứng phó về y tế và công tác phòng chống dịch bệnh, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong mưa lũ.

2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng bị ngập lụt triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý xác súc vật chết và các biện pháp vệ sinh khác theo các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong và sau bão lụt đã được đăng tải trên website của Cục Y tế dự phòng http://www.vncdc.gov.vn.

3. Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường sau bão và lũ lụt, đảm bảo nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, tổ chức thu gom và sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi chôn xác động vật tránh phát sinh các dịch, bệnh truyền nhiễm. Phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ.

4. Tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra sau mưa bão như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nước ăn chân, cảm cúm, đặc biệt cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như dịch tả, lỵ, thương hàn.... Duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn người dân về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm khi cần thiết.

5. Chủ động cấp hóa chất, hướng dẫn người dân triển khai thau rửa và khử trùng nước giếng, nước sinh hoạt bằng Chloramin B, Aquatabs hoặc những hóa chất khử khuẩn khác tại các vùng có thể bị ngập lụt. Tăng cường giám sát chất lượng nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt tại các nhà máy nước, trạm cấp nước tập trung, đảm bảo nồng độ Clo dư luôn đạt 0,3-0,5 mg/lít tại vòi sử dụng, đảm bảo người dân có nước sạch an toàn để sử dụng.

6. Bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho các địa phương trong mùa bão lụt.

7. Thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh về Cục Y tế dự phòng (điện thoại: 04.38456255, fax: 04.37366241, email: baocaobtn@gmail.com) theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:- Như trên (danh sách gửi kèm);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- CT. Trần Đắc Phu (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Y tế;
- Các Cục: KCB, MT, ATTP;
- Viện VSDTTƯ;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- TTYTDP tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGHoàng Minh Đức

 

DANH SÁCH GỬI

(Kèm theo Công điện số 1406/DP-DT ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Cục Y tế dự phòng)

1. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;

2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang;

3. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;

4. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;

5. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn;

6. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng;

7. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

8. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang;

9. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái;

10. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai;

11. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

12. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

13. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu;

14. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La;

15. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên;

16. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

17. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;

18. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng;

19. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình;

20. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương;

21. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên;

22. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội;

23. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định;

24. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam;

25. Giám đ ốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình;

26. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

27. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An;

28. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh;

29. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình;

30. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị;

31. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;

32. Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng;

33. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam;

34. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi;

35. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định;

36. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên;

37. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.