ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26/CĐ-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN:

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Các Sở Tài nguyên và MT, Công Thương, Giao thông Vận tải, Y tế.

- Điện lực Gia Lai, Bưu điện tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Theo Bản tin lúc 10 giờ 30 ngày 03/11/2016 và thông tin do Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên cung cấp, hiện nay áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên Biển Đông và đang di chuyển về đất liền nước ta, do vậy trên địa bàn tỉnh đã có mưa nhiều nơi, các vùng phía Đông có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to. Trong 12 giờ tới, khu vực phía Đông - Đông Nam của tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm. Trưa và chiều nay, mực nước trên các sông tiếp tục tăng, lũ có khả năng trên mức báo động 3 từ 0,2 đến 0,5 mét.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt lớn có thể xảy ra; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản;

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh ển khai các biện pháp phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập thủy điện, thủy lợi; Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

2. Thông báo các thông tin về mưa lũ trên các phương tiện truyền thông ở địa phương và các hình thức khác ống mưa lũ; đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp.

3. Bố trí trực Lãnh đạo, trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày, chủ động xử lý và báo cáo ngay ể báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh biện pháp xử lý kịp thời.

Nhận được Công điện này, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


- Như trên;nh nh;anh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai (đưa tin);ác Phó CVP UBND tỉnh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Hoàng