BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4110/BTTTT-CTS
V/v ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc Giai đoạn II của Đán số hóa truyền hình Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh ……………………………..

Thực hiện ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 12 (ngày 19/10/2016), Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất Giai đoạn II cụ thể như sau:

- Các tỉnh đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, đã hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất (STB) cho các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn cũ bao gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Vĩnh Long, Hậu Giang sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (bao gồm các trạm phát sóng chính và các trạm phát lại) từ 0 giờ ngày 30/12/2016.

- Các tỉnh thuộc Nhóm II đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, đã hỗ trợ STB cho một phần địa bàn theo chuẩn cũ hoặc đã được phủ sóng một phần địa bàn gồm Tiền Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (các trạm phát sóng chính) trước ngày 01/7/2017.

- Các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và các địa bàn được phủ sóng bởi các trạm phát lại truyền hình tương tự mặt đất tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất sau Giai đoạn II. Thời điểm cụ thể sẽ được Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Sau thời điểm nêu trên, các kênh truyền hình tương tự mặt đất chỉ phát đi bảng thông báo về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và thông tin hướng dẫn chuyển sang thu xem truyền hình số mặt đất, cổng thông tin điện tử và tổng đài hỗ trợ số hóa truyền hình để các hộ gia đình còn lại nắm được thông tin và chuyển đổi sang thu xem truyền hình số mặt đất. Thời gian duy trì phát bảng thông báo tối thiểu 03 ngày.

Các Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm lựa chọn doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng và đưa các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương phát sóng không khóa mã trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trước thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Thông báo số 217/TB-BTTTT ngày 10/11/2016 về kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo Đề án sốa Truyền hình Việt Nam (ngày 19/10/2016).

 


- Như trên;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyn hình KTS VTC;
- Đài PT&TH các tnh Nhóm II;
- S TT&TT các tnh Nhóm II;
- Trung tâm KT truyền dẫn phát sóng - Đài THVN;
- Các Cục: VT, PTTH&TTĐT;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, CTS.NTH.90.

KT. BỘ TRƯỞNGPhan Tâm