BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3597/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỤC VỤ TỐT NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NHÂN DÂN, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Thực hiện Công điện số 23/CĐ-UBATGTQG ngày 31/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong đó giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng, công bố và triển khai nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


- Như trên;ng b/c);
- Phó TTg nh Đình Dũng (để b/c);nh phủ;àn giao thông Quốc gia;ác Bộ: QP, CA, TC, YT, CT, VHTT&DL, NN&PTNT;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;ếng nói Việt Nam;ác đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT;ng Thông tin điện tBGTVT;ưu VT, VTải (Phong 5b).

BỘ TRƯỞNGTrương Quang Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỤC VỤ TỐT NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NHÂN DÂN, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-BGTVT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt và có hiệu quả Công điện số 23/CĐ-UBATGTQG ngày 31/10/2016 của Chủ tịch

2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; bảo đảm giao thông thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong hoạt động vận tải; quản lý các bến, bãi đỗ xe; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về công tác này, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, các đơn vị kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trong những năm qua, Bộ Giao thông vận tải luôn luôn chủ động có kế hoạch chỉ đạo công tác vận tải để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân. Từ đó góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; đặc biệt là phục vụ nhu cầu đi lại bảo đảm cho cán bộ, công nhân các khu công nghiệp, nhân dân các huyện vùng sâu và biên giới hải đảo, học sinh, sinh viên đi lại được thuận tiện, an toàn; không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong các dịp nghỉ Lễ, Tết khi nhu cầu vận tải tăng cao vẫn còn hiện tượng một số nhà xe chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định; vận tải hàng không còn chậm chuyến, hủy chuyến; vận tải đường thủy nội địa tuyến từ bờ ra đảo năng lực phương tiện còn hạn chế khi gặp thời tiết xấu phải tạm ngừng hoạt động dẫn đến ùn ứ hành khách phải nhờ đến tàu của Quân đội, Cảnh sát biển để giải tỏa khách.

Để chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017, hạn chế tối đa các hiện tượng còn tồn tại nêu trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải, các Tổng công ty và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành Giao thông vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung:

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017. Đối với các cơ quan tham mưu thuộc Bộ thì phân công lịch trực của lãnh đạo, chuyên viên để thực hiện (không thành lập Ban chỉ đạo).

1.2. Lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017, trong đó có đủ các thông tin: họ và tên, chức vụ, ngày trực, địa chỉ email, số điện thoại, số fax gửi về Bộ Giao thông vận tải và

1.3. Công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình; tổng hợp báo cáo các nội dung phản ánh gửi về Bộ Giao thông vận tải và ợp giải quyết công việc hàng ngày trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (nghỉ Tết dương lịch 03 ngày và Tết Nguyên đán 07 ngày).

1.4. Xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông. Tập trung chủ yếu: Kế hoạch bố trí phương tiện; kế hoạch tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện khi có nhu cầu, bố trí lái tàu, lái xe, phi công, nhân viên phục vụ; kế hoạch ê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

1.5. Chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bến thủy nội địa, bến xe, cảng hàng không, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công ng

1.6. Quán triệt các

1.7. Ngăn chặn vận chuyển hàng cấm, hàng hóa là nguồn phát sinh, lây lan bệnh dịch:

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo; về quản lý, sử dụng pháo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn vận chuyển gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải hành khách đi, đến từ khu vực có dịch bệnh để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng gia súc.

1.8. Công tác kết nối các phương thức vận tải để phục vụ vận chuyển hành khách:

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là những địa phương có lưu lượng hành khách và phương tiện đi lại tăng cao trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và dịp lễ hội xuân năm 2017 chủ động xây dựng kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan để tăng cường khả năng ối giữa các doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy, phối hợp và hỗ trợ cùng nhau để phục vụ vận tải hành khách đảm bảo

- Tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các đầu mối giao thông tập trung lượng hành khách lớn như: nhà ga đường sắt, cảng, bến xe, bến tàu.

1.9. Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm:

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm giữ gìn trật tự, an ninh ơng tiện trong quá trình hoạt động.

- Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng tham gia bảo đảm giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; chỉ dẫn phân luồng bảo đảm giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

1.10.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Các cơ quan,

2.1. Tổng cục Đng bộ Việt Nam

a)

b) Hướng dẫn, đôn đốc các Sở Giao thông vận tải chỉ đạo:

- Các

- Các đơn vị kinh doanh vận tải chở đúng tải trọng cho phép, số người theo quy định; kiểm tra bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi đưa xe vào hoạt động; niêm yết các thông tin theo quy định, đặc biệt phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng.

c) Thường xuyên

d) Phối hợp Thanh tra Bộ, Vụ Vận tải, các Sở Giao thông vận tải để tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải, “xe dù, bến cóc”; đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu theo chỉ đạo tại Công văn số 13480/BGTVT-VT ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

đ) ửa ngõ vào các thành phố lớn), có phương án bố trí nhân lực ứng trực để kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ơn vị thi công có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông do việc thi công các công trình; đồng thời yêu cầu lái xe, chủ xe chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình xây dựng đúng trọng tải cho phép chở theo quy định; thành lập và duy trì bộ phận ứng trực để bảo đảm giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

e) khi vào Trạm thu phí đường bộ. Trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào Trạm thu phí đường bộ phải mở barie để giải tỏa phương tiện.

2.2. Cục Hàng không Việt Nam

a) Chỉ đạo các lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay.

b) Chỉ đạo các đơn vị cảng hàng không, quản lý điều hành bay, dịch vụ hàng không có kế hoạch bố trí nhân lực để bảo đảm an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm trước, trong và sau Tết.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay, tại các khu vực dịch vụ của cảng hàng không.

d) Xây dựng kế hoạch tăng số chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và công tác bảo đảm an toàn bay của các cảng hàng không.

e) Chỉ đạo các cảng hàng không phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải và các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu tối đa ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất.

e) Chỉ đạo các hãng hàng không có ể hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến, nhất là vào các ngày cao điểm trong đợt phục vụ Tết.

f) Chỉ đạo các đơn vị vận chuyển phục vụ cho hoạt động bay (tra nạp xăng dầu xe chở thức ăn, xe 4 bánh chạy năng lượng điện chở khách, xe chở hàng...) tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông khu vực cảng, đặc biệt chú trọng đối với khu vực trước cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

2.3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

a) Tăng cường công tác phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra tuyến vận tải ven biển và các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

b) Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam, Sở GTVT và các lực lượng chức năng (Biên phòng, Cảnh sát biển...) để kịp thời có biện pháp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo khi có hiện tượng thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển của tàu thuyền.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn đường thủy.

d) Kiểm tra các cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa có nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao.

đ) Đôn đốc các Sở Giao thông vận tải thực hiện việc kiểm tra các bến khách ngang sông nhất là quy định về bảo đảm thiết bị cứu sinh và chở đúng số người quy định.

e) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về giá vé, phòng chống cháy nổ trên phương tiện. Đặc biệt chú trọng trên các tuyến vận tải du lịch như Vịnh Hạ Long, Cát Bà, Nha Trang...

2.4. Cục Đường sắt Việt Nam

a) Tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai tốt công tác:

- Thông tin và bán vé cho hành khách.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên các chuyến tàu, tại các khu vực dịch vụ của ga tàu.

- Thực hiện nghiêm công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng và biểu đồ chạy tàu.

b) Có kế hoạch làm việc với các địa phương về công tác bảo đảm trật tự an toàn khu vực hành lang tuyến đường sắt và các điểm giao cắt đường ngang

2.5. Cục Hàng hải Việt Nam

a)

b) Chỉ đạo các cảng vụ tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt chú trọng cảnh báo về ảnh hưởng thời tiết gió mùa Đông Bắc khi phương tiện hoạt động tại khu vực phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng…).

c) Chỉ đạo các cảng biển tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và xếp hàng hóa đúng tải trọng phương tiện.

2.6. Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông

Chỉ đạo các Ban quản lý dự án tăng, cường công tác kiểm tra à biện pháp thi công phù hợp với thời gian phục vụ Tết để không ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân; đồng thời yêu cầu lái xe, chủ xe chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình xây dựng đúng trọng tải cho phép chở theo quy định; thành lập và duy trì bộ phận ứng trực để bảo đảm giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

2.7. Cục Đăng kiểm Việt Nam

a) Chỉ đạo các

b)

2.8. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và Công an tỉnh, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra công tác phục vụ vận tải, kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá cước, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

b) Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể và quán triệt tới các đơn vị có liên quan để tăng cường khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy, phối hợp và hỗ trợ cùng nhau để phục vụ vận tải hành khách đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông.

c) Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng tham gia bảo đảm giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; chỉ dẫn phân luồng bảo đảm giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

d) Chỉ đạo tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để kết nối với cáo loại hình vận tải khác, kịp thời giải tỏa hành khách tại các bến xe; chủ động đề xuất

2.9. Các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam, Vận tải thủy, Hàng hải Việt Nam tăng cường công tác phối hợp giữa các lĩnh vực để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức vận tải hành khách và hàng hóa trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

Riêng đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tổ chức giao thông, cảnh giới vào các giờ cao điểm, tại các cầu chung đường sắt và đường bộ, đường ngang không có người gác mà lưu lượng phương tiện qua lại cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, có biện pháp khắc phục các sự cố, tai nạn giao thông đường sắt trong khu vực được giao quản lý.

3. Chế độ báo cáo:

Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo công tác triển khai thực hiện nội dung theo yêu cầu tại ỉ Email: vpbaocao@mt.gov.vn; vanthu.atgt@mt.gov.vn; vuvantai@mt.gov.vn, số fax: 0439427331) trước ngày 01/12/2016.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai kịp thời, thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

b) Văn phòng

Phối hợp Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đôn đốc các đơn vị địa phương triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

c) Thanh tra Bộ

- Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh tra kiểm tra trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục và Sở Giao thông vận tải để kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra đột ế hoạch ịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

d) Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Văn phòng Bộ đôn đốc việc triển khai thực hiện và là đầu mối tiếp nhận,

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.