VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2518/VPCP-V.IV/v ngăn chặn, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;Phòng PC47, Công an tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 53/BC-VPTT ngày 28 tháng 02 năm 2017 về việc ngăn chặn, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, thu giữ 15 kg ma túy, bắt giữ 3 đối tượng liên quan; Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến như sau:

Biểu dương lực lượng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm ma túy (PC47), Công an tỉnh Thanh Hóa trong việc ngăn chặn, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đề xuất Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có hình thức khen thưởng phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà