VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/CĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VỤ TỔ CHỨC ĐUA XE TRÁI PHÉP TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

 

Sáng ngày 30 tháng 01 năm 2017, khoảng hơn 200 đối tượng đi xe máy đã tụ tập, dàn hàng ngang, chặn các phương tiện trên tuyến Đại lộ Bình Dương đoạn qua khu vực Suối Cát, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tổ chức đua xe trái phép làm náo loạn đường phố ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng thường trực Chính phTrương Hòa Bình yêu cầu:

Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng có phương án phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội "Tổ chức đua xe trái phép" thì truy tố hình sự để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, không để xảy ra các hoạt động tương tự.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, QHĐP, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3b).NQH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng