ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Công văn số 233-CV/TU ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Đinh Dậu năm 2017 và để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, yên bình, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết với tinh thần đoàn kết, vui tươi, yên bình, an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo vệ sinh công sở, chỉnh trang đô thị, làm sạch công viên, đường phố, chợ và các khu vực công cộng; phối hợp với các đoàn thể địa phương vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái; tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi…; tổ chức gặp gỡ kiều bào về thăm quê hương trong dịp Tết, bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều vui xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

b) Không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà Tết cho cấp trên với mọi hình thức; không tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách; nghiêm cấm việc sử dụng xe công, các tài sản, trang thiết bị của đơn vị để phục vụ cho cá nhân, gia đình và người thân trong dịp Tết.

c) Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết.

d) Tăng cường cảnh giác, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội; bố trí nhân viên trực cơ quan, đơn vị trong những ngày Tết để giải quyết những công việc cấp bách; lãnh đạo (kể cả cấp phó) các sở và cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố không tắt máy điện thoại di động những ngày Tết để tiện liên lạc khi có nhiệm vụ đột xuất; sau kỳ nghỉ Tết các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc.

đ) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 692/UBND-KTTH ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

2. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa tổ chức vận chuyển, điều động, tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trước, trong và sau Tết; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp: thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động Tết của tỉnh; xây dựng các chương trình, chuyên mục mừng Đảng, mừng Xuân phong phú, sinh động, phù hợp với đời sống xã hội, tập quán, ca ngợi truyền thống, cội nguồn, tình yêu quê hương, đoàn kết dân tộc; tăng cường cảnh báo tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu bia, lạng lách, đánh võng…; thông tin các hàng quán, cơ sở chế sản xuất, chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm… để nhân dân biết.

4. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu thanh toán và lưu thông hàng hóa trước, trong và sau Tết; đảm bảo máy giao dịch tự động (ATM) hoạt động an toàn, thông suốt; đảm bảo đáp ứng đủ nguồn, cơ cấu, loại tiền theo nhu cầu của doanh nghiệp và người dân; chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn quan tâm hỗ trợ vốn theo quy định cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết.

5. Liên đoàn Lao động Tỉnh phối hợp với các sở, ngành tổ chức thăm, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu, cụm công nghiệp, công nhân có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết; cán bộ, viên chức, người lao động trực Đêm giao thừa.

6. Các doanh nghiệp: Cấp nước, Điện lực, Bưu điện, Viễn thông khẩn trương kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp nước sạch, truyền tải điện năng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, cung cấp điện, nước ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; bố trí nhân viên trực để xử lý kịp thời những sự cố về điện, nước, thông tin liên lạc trước, trong và sau Tết; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân triệt để thực hiện tiết kiệm điện, nước đặc biệt trong những giờ cao điểm.

7. Ban An toàn giao thông Tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; có biện pháp hạn chế tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với cơ quan, chính quyền các cấp tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ I, II;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể (p/hợp);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các DN Nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH ĐT, Báo ĐT, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TH. Thg.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương