BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-BNN-CN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG ĐÓI, RÉT CHO GIA SÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện:

Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình), Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) và Tây Nguyên (Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Kon Tum.

Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài và có thế còn tiếp tục trong các ngày tới, nhằm đảm bảo an toàn cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân năm 2013, Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên chỉ đạo quyết liệt phòng chống rét cho gia súc, đặc biệt là trâu, bò bằng các biện pháp sau:

1. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống đói, rét cho trâu, bò theo Chỉ thị số 3670/CT-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26 tháng 10 năm 2012 về việc phòng, chống đói rét cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân 2012-2013.

2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông; thôn, các sở, Ban ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp cử ngay các đoàn công tác đến các huyện, xã kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò bằng các nguồn lực và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương.

3. Hướng dẫn nông dân huy động mọi nguồn thức ăn có thể của địa phương, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng không để trâu, bò bị đói, khát; nhốt trâu bò tại chuồng, không chăn thả trâu, bò tự do khi nhiệt độ xuống dưới 12°C và cho gia súc nghỉ làm việc; giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, làm áo khoác giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt (đốt trấu, củi) sưởi ấm cho trâu, bò; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xử lý tốt gia súc chết và chất thải vật nuôi; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi đề phòng dịch bệnh xảy ra; khi phát hiện gia súc bị bệnh phải có biện pháp can thiệp kịp thời; chuẩn bị tốt đợt tiêm phòng gia súc trong vụ Đông Xuân.

4. Chủ động ban hành chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi về thức ăn tinh, vật liệu che chắn chuồng trại chống gió lạnh, nhất là đối với hộ nghèo.

5. Thường xuyên báo cáo tình hình về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đài Truyn hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Báo Nhân dân;
- Báo Nông nghiệp Vit Nam;
- Lưu: VT, CN (01). Huong (35)

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát