tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "35/NQ-CP"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
35/NQ-CP
Ngày ban hành 31/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2012 đàm phán, ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ
35/NQ-CP
Ngày ban hành 11/08/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Chơn
35/NQ-CP
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016
35/NQ-CP
Ngày ban hành 18/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã
35/NQ-CP
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 35/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2014
35/NQ-CP
Ngày ban hành 27/09/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2010 thành lập thành phố Hà Giang thuộc tỉnh Hà Giang do Chính phủ ban hành
962/KH-UBND
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 962/KH-UBND thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hải Phòng 2016 2020
1360/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-BTTTT Chương trình hành động thực hiện 35/NQ-CP phát triển doanh nghiệp 2016
1907/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1907/QĐ-TCHQ hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2016
675/BXD-PTĐT
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 675/BXD-PTĐT 2014 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP cấp bách bảo vệ môi trường
147/KH-UBND
Ngày ban hành 30/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 147/KH-UBND thực hiện 19/2016/NQ-CP 35/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Hà Nội 2016
1952/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1952/QĐ-UBND chương trình thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Sơn La 2020
3171/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3171/QĐ-UBND hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Nghệ An 2016
5441/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5441/QĐ-UBND Tổ công tác rà soát theo dõi thực hiện 19/2016/NQ-CP 35/NQ-CP Hà Nội 2016
1889/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1889/QĐ-UBND hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hải Dương 2016
2454/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2454/QĐ-BCT Chương trình hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
86/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 86/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện 35/NQ-CP
1239/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1239/QĐ-BTC chương trình hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
1597/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2013 phân công nhiệm vụ thực hiện “Nghị quyết 35/NQ-CP trên địa bàn
2099/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2099/QĐ-UBND hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Lào Cai 2016
20/KH-UBND
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 20/KH-UBND nghị quyết 35/NQ-CP vấn đề cấp bách bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế 2016
957/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 957/QĐ-UBND hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hà Nam 2016
1901/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1901/LĐTBXH-PC triển khai thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020 2016
935/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 935/QĐ-UBND hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Lai Châu 2016
377/CTR-UBND
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Chương trình hành động 377/CTR-UBND thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp An Giang 2016
03/CTHĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Chương trình hành động 03/CTHĐ-UBND thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Thái Bình
1685/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1685/QĐ-UBND thực hiện 62-KH/TU 35/NQ-CP ứng phó biến đổi khí hậu An Giang 2016
5005/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5005/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong
55/KH-UBND
Ngày ban hành 02/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ
2857/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2857/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong
2455/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP vấn đề cấp
1111/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1111/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách
02/CTHĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình hành động 02/CTHĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong
403/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong
1287/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1287/QĐ-TTg năm 2013 phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162